Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 1. 2014

RM neschvaluje v návrhu rozpočtu 2014 povýšit finanční prostředky o 200 tis. Kč na příspěvky neziskovým organizacím.

RM schvaluje do návrhu rozpočtu 2014 zařadit nově položku oprava části chodníku
na ul. Čsl. armády od ZUŠ B. Martinů, Polička po budovu Policie ČR ve výši 200 tis. Kč. 

RM schvaluje do návrhu rozpočtu 2014 zařadit nově položku oprava městského znaku
v kostele sv. Michaela ve výši 45 tis. Kč.

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2014.

RM projednala a doporučuje ZM schválit navrhovanou výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům ZM dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec na období 2013 – 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města Poličky pro propagační materiály POHÁRU MĚSTA POLIČKY - turnaje U 19 ve fotbale, který pořádají Sportovní kluby Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2014 za nájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2013, dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 27. 1. 2014

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (1/29/2014), přečteno 719x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 1. 2014