Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. ledna 2014


a/ RM ruší své usnesení č. 287/c ze dne 2. 9. 2013.
b/ RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2012 na pronájem pozemků
v obci a k. ú. Polička mezi městem Polička jako pronajímatelem a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička,  jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 1. 2014.
c/ RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2012 na pronájem pozemků
v obci Polička a k. ú. Modřec mezi městem Polička jako pronajímatelem a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 1. 2014.
d/ RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2012 na pronájem pozemků v obci Rohozná a k. ú. Rohozná u Poličky mezi městem Polička jako pronajímatelem a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička, a to dohodou ke dni 31. 1. 2014.
e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Polička jako propachtovatelem a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička, jako pachtýřem na pacht pozemků v k. ú. Polička o celkové výměře 66,5303 ha, v k. ú. Modřec o celkové výměře 12,5091 ha a
v k. ú. Rohozná u Poličky o celkové výměře 83,5090 ha. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let.
f/ RM neschvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pacht pozemků v k. ú. Polička o celkové výměře 66,5303 ha, v k. ú. Modřec
o celkové výměře 12,5091 ha a v k. ú. Rohozná u Poličky o celkové výměře 83,5090 ha.

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Polička a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička, jejímž předmětem je směna částí pozemku p.č. 1132 o celkové výměře 5450 m2 a pozemku p.č. 1172 o výměře 228 m2 ve vlastnictví AGRONEA a.s. Polička za pozemky p.č. 1534/1 o výměře 15044 m2, p.č. 1552/1 o výměře 184 m2, p.č. 1601/3 o výměře 419 m2, p.č. 1616 o výměře 321 m2, p.č. 1620 o výměře 503 m2, p.č. 1622 o výměře 16416 m2, p.č. 1623/1 o výměře 10547 m2, p.č. 1623/3 o výměře 187 m2, p.č. 1741/4 o výměře 940 m2, p.č. 1937/5 o výměře 70 m2, p.č. 5986/31 o výměře 255 m2 a p.č. 5999 o výměře 581 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitých věcí.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (1/31/2014), přečteno 856x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. ledna 2014