Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 2. 2014

RM doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014 - 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro mapu města Poličky zpracovanou a vydanou firmou Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu 2014 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ v tomto složení:
Členové: Marie Kučerová, Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář, ing. Petr Šafář, Božena Havranová.

RM schvaluje materiálové řešení zastavovacího pruhu v ul. Masarykova - žulovou dlažbu 10 x 20 cm - v rámci akce „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2014 ve výši 18,50 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 941/6 o velikosti 1+1 v domě č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova, v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu a na pozemcích pod stavbou, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 480.000,-- Kč, správní poplatek za vklad do katastru uhradí kupující, daň z nabytí nemovitosti hradí ze zákona prodávající.

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu na stavebních parcelách č. 2860, č. 2861, č. 2862, č. 2863 a č. 2864 vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 899-903 v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, dle důvodové zprávy.
Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1284/3 označeného nově dle GP č. 2170-221/2013 jako p.p.č. 1284/15 o výměře 406 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1284/3 označeného nově dle GP č. 2170-221/2013 jako p.p.č. 1284/5 o výměře 382 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 100,--Kč/m2, dle důvodové zprávy.

 


V Poličce dne 10. 2. 2014

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Hofmanová Lucie (2/11/2014), přečteno 847x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 2. 2014