Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. března 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a MUDr. Patrika Lisého.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Báčovou a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.. 
ZM schvaluje použití druhé části státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny v Poličce pro rok 2014
na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu
v Poličce“ - odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje:
a) výkup části pozemku p.č. 1161/3 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1161/5 v k.ú. Polička o výměře 1625 m2
b) výkup pozemkové parcely č. 1161/2 v k.ú. Polička o výměře 3033 m2
c) výkup pozemkové parcely č. 1153/3 v k.ú. Polička o výměře 3441 m2
d) výkup pozemkové parcely č. 1113/3 v k.ú. Polička o výměře 2018 m2
e) výkup části pozemku p.č. 1099 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1099/2 v k.ú. Polička o výměře 1730 m2
f) výkup části pozemku p.č. 1109/5 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1109/6 v k.ú. Polička o výměře 1145 m2,
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 819/2 v k.ú. Polička o výměře 3266 m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1113/4 o výměře 1133 m2 za část pozemku p.č. 1210/28 označenou dle GP č. 2205-58/2014 jako pozemková parcela
č. 1210/84 o výměře 1000 m2 vše v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/24
o výměře cca 6 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.
               
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4583/1 o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4793/1 o výměře cca 4390 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy


ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci v rámci LX. výzvy OPŽP
na projekty:
• Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304
• Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2014.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (3/28/2014), přečteno 930x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. března 2014