Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 29. 5 2006

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 5. 2006

RM bere na vědomí Zprávu o povodni v době od 27. 3. do 2. 4. 2006 v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit pořízení nového územního plánu Města Polička
 
RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy a doporučuje je ZM ke schválení.

RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům 11 škol a školských zařízení zřízených Městem Polička za období 1. pololetí školního roku 2005/2006 ve výši dle důvodové zprávy.
           
           
 
 
V Poličce, dne 29. 5. 2006
 
 
 
Jaroslav Martinů                                                                           Ing. Martin Kozáček
místostarosta                                                                                             radní
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.
 
 
 

Vložil Sáňka Stanislav (6/5/2006), přečteno 803x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 29. 5 2006