Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „PD I. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akce „Opravy chodníků na ul. Hegerova, Čsl. armády, Eiseltova a E. Beneše v Poličce“ ve složení
dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby "Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička" s Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, a firmou BS - IMEX, spol. s r. o., Brno, IČO 63476711, dle důvodové zprávy.

1/ RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 29. 4. 2014, dle důvodové zprávy.
2/ RM projednala předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“ a pověřuje zpracovatele přepracovat kapitolu „Nakládání se svobodou“ v rozsahu dle zápisu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Danielem Bartošem, DiS., Svitavy na zajištění akce „Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského“,
dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání festivalu „POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ“
- v pátek 30. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v sobotu 31. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.30 hod.
do 06.00 hod.
- v neděli 1. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.30 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Lezník, IČO 642 10 812, takto:
1. Při konání taneční zábavy u příležitosti 2. sjezdu rodáků 28. 6. 2014
- v sobotu 28. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v neděli 29. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
2. Při konání Country večeru 26. 7. 2014
- v sobotu 26. 7. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v neděli 27. 7. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
3. Při konání pouťové zábavy 9. 8. 2014
- v sobotu 9. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v neděli 10. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání oslavy narozenin v areálu hasičského hřiště
v Lezníku
- v sobotu 17. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v neděli 18. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

1/ RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra města Polička
za rok 2013, dle důvodové zprávy.
2/ RM nesouhlasí se změnou provozní doby turistického informačního centra města Polička z důvodu, že provozní doba byla jedním z kritérií výběrového řízení na provozovatele TIC.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Kanalizační přípojka pro RD Pomezí 351“ a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, jako (budoucím) povinným z věcného břemene a městem Polička, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

1/ RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se správci technické infrastruktury uzavřené dne 25. 7. 2013, dle důvodové zprávy.
2/ RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se správcem Digitální technické mapy města uzavřené dne 25. 7. 2013, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem na akci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička „Mládí a Bohuslav Martinů“,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička" s firmou BS - IMEX, spol. s r. o., Brno, IČO 63476711, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku SDH Rozhrání, okr. Svitavy na akci "150 let dobrovolného hasičství v ČR", dle důvodové zprávy.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

Vložil Němcová Magdalena (5/14/2014), přečteno 968x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2014