Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 5. 2014

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů na ul. B. Němcové, 9. května a Zákrejsova v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení Fond Asekol se společností ASEKOL s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh koncesní dokumentace pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička, zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha a předložení tohoto návrhu k posouzení na SFŽP ČR, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička“ s firmou BS - IMEX, spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokumentace I. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2014 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí fin. příspěvku pro TJ Spartak Polička - ASPV, Polička, ve výši 7000 Kč na organizace volejbalových soutěží.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí fin. příspěvku pro „Pontopolis“, Polička ve výši 5000 Kč na projekt „Fotbal pro rozvoj“

RM neschvaluje návrh na povýšení  fin. příspěvku z navrhované částky 2000 Kč na 3000 Kč na přejezd na silničním kole z Tbilisi do Poličky za 30 dní v předpokládané délce 4500 km.

RM schvaluje finanční příspěvky:
- Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná, ve výši 2000 Kč
na uspořádání florbalového turnaje za účasti i žáků ZŠ Polička
- 4000 Kč na dětské odpoledne s divadlem ve Stříteži
- Duha Vysočina, ve výši 2000 Kč na deskové hry pro děti a mládež
- 3000 Kč na dětské odpoledne s divadlem ve Stříteži
- 2500 Kč na vystoupení headlinera Strapa v Divadelním klubu v Poličce
- 2900 Kč na dokončení dendrochronologického datování domu čp. 22 v Lezníku
- NÁŠ MARTINŮ, ve výši 20000 Kč na koncerty pořádané v rámci programu „Rok české hudby 2014 v Poličce“
- CANTES o. s. skupina Polička, ve výši 10000 Kč na činnost - nákup pomůcek pro výkon canisterapie, PHM, poštovné, internet, telefonní poplatky, školení členů, odborná literatura, krmení, veterinární ošetření, pojištění
- 3000 Kč na Běh naděje - Šance pro život
- Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov, ve výši 20000 Kč na dofinancování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi, aktivizační a volnočasové činnosti pro uživatelky a jejich děti
- Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO kardio Svitavy, ve výši 6000 Kč na přednášky, kurzy životosprávy, kardioolympiádu, vstupné, rekondiční pobyt
- 10000 Kč na sportovní činnost Terezy Vytlačilové
- Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení, ve výši 5000 Kč na činnost organizace
- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 4000 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva
- 3000 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva - běžecká liga Vysočiny Iscarex Cup 2014
- 2 000 Kč na účast v silničních závodech motocyklů
- 2 000 Kč na přejezd na silničním kole z Tbilisi do Poličky za 30 dní v předpokládané délce 45000 km
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, MO Polička, ve výši 2000 Kč na terénní programy pro děti „Bezpečná cesta domů“, „Partnerské vztahy“
- Aeroklub Polička, ve výši 5000 Kč na nákup radiostanic
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů, ve výši 6000 Kč na startovné na závodech, dopravu, vakcinaci, léky, vitamíny, kancelářské potřeby, nájem
- Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, ve výši 5000 Kč na obnovu turistického značení a činnost, pořádání výstupu k rozhledně Horní les
- Klub českých turistů Polička, ve výši 10000 Kč na činnost, značení turistických tras, propagační materiály
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5000 Kč na nákup obilí pro zimní přikrmování zvěře, nákup materiálu pro drobné opravy
- Myslivecké sdružení Sebranice - Lezník, ve výši 2000 Kč na nákup krmení pro zvěř
a speciálního krmiva pro bažanty
- Myslivecký spolek Pomezí - Balda, ve výši 2000 Kč na příspěvek na krmivo, na kynologickou akci Baldecký pohár
- Opuštěné kočky Polička, ve výši 3000 Kč na péči o opuštěné kočky
- ZO Českého zahrádkářského svazu, Polička, ve výši 10000 Kč na opravu cest
v zahrádkářských osadách

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 20000 Kč na sportovně turistický kurz žáků - vodácký kurz, Vyšší Brod - Boršov na Vltavě
- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve výši 3000 Kč na setkání České tábornické unie se skauty
- MÉDEA - o. s., ve výši 5000 Kč na pořízení zánovního 9ti místného dodávkového vozidla - mikrobusu
- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 6000 Kč na úpravu trati stavebním strojem pro mládežnické družstvo motokrosařů
- Krajské ředitelství policie PaK, ÚO Svitavy, Obvodní oddělení Polička, ve výši 4973 Kč na ruční svítilny LED verze P7 - 2 ks, výkonná nabíječka a diagnostická stanice pro čtyři NiMH a NiCd akumulátory - 1 ks
- Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní, ve výši 15000 Kč na organizační zabezpečení koncertu kapely Čechomor ve Svitavách u příležitosti oslavy 150ti let dobrovolného hasičství v ČR

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5000 Kč na vzdělávací programy pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ a SŠ, přednášky pro veřejnost, seniory v oblasti environmentální a ekologické výchovy
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 3000 Kč na příměstský tábor
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 8000 Kč na projekt zdravé výživy „Špaldíkova cesta kolem světa“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 10000 Kč na projekt „Muzikoterapie a tvoření mandaly“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 10000 Kč na prevenci poruch příjmu potravy
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 10000 Kč na prevenci kouření
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 30000 Kč na výměnný pobyt - dopravu, stravování a vstupy do kulturních zařízení - Ebes v Maďarsku
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 20000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 13000 Kč na dvoudenní zážitkový výlet v Rokytnici nad Rokytnou
- Speciální základní škola Bystré, ve výši 5000 Kč na školu v přírodě v Hodoníně u Kunštátu pro děti ze sociálně slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 12000 Kč na třídenní matematické soustředění na Baldě
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 29000 Kč
na doplnění a obnovu elektrického a motorového nářadí, sportovního a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny, auta
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 29000 Kč na stanové celty, sportovní vybavení, údržbu automobilu, vybavení vodáckého a airsoftového oddílu
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 7000 Kč na tradiční dětský den
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 16000 Kč na zakoupení auditivní techniky pro rozvoj komunikativních dovedností, vystupování na veřejnosti i v sociální skupině - pro děti předškolního a školního věku
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 2000 Kč na Čarodějnický rej
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 3 900 Kč na Možná přijde i Mikuláš 2014
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 4 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 7500 Kč na Drakiádu 2014
- 10000 Kč na živý betlém na Palackého náměstí 1/2015 - zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu lidí, koní a dalších zvířat, občerstvení, krmení pro zvířata, úklid, ozvučení
- “Pontopolis“, ve výši 20000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, na projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadelní představení
- Speciální základní škola Bystré, ve výši 10000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce
- 25000 Kč na realizaci výstav v rámci programu Galerie KABINET CHAOS Střítež
- Laxus o. s., ve výši 15000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., ve výši 26000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Pardubického kraje, o. s., ve výši 5000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci
- Občanské sdružení Bonanza, ve výši 30000 Kč na dofinancování sociální služby
pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- Občanské sdružení Květná Zahrada, ve výši 30000 Kč na vybavení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši 25000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- Oblastní charita Polička, ve výši 25000 Kč na nákup pomůcek pro paliativní péči - dávkovač lineární osobní přenosný
- ATLETIKA Polička, ve výši 62000 Kč na sportovní činnost mládeže
- ATLETIKA Polička, ve výši 10000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 50 000 Kč na sportovní činnost hokejbalového klubu
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 115000 Kč na činnost hokejového klubu
- SK8 Slalom Polička, ve výši 58000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění účasti v Českém a Světovém poháru a na MS ve skateboardu v roce 2014
- Sportovní kluby Polička, ve výši 100000 Kč na činnost mládežnických oddílů
- 14000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, účast na závodech, obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl odbíjené), ve výši 130000 Kč na činnost mládežnických družstev
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl stol. tenisu), ve výši 7000 Kč na činnost mládežnických oddílů, pořádání a účast na turnajích
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl tenisu), ve výši 52000 Kč na činnost
s mládeží
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl tenisu), ve výši 10000 Kč na tréninkový kemp
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 35000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
- 1. FBC Polička, ve výši  3000 Kč na turnaje, tréninky, zápasy ve florbale
- Gymnázium Polička, ve výši 20000 Kč na dvoudenní soustředění „Psychohrátky“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 18000 Kč na preventivní výukový program „Finanční gramotnost“
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 3000 Kč na program
pro žáky „Nastavení pozitivních vztahů ve třídě“
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 21230 Kč, z toho 10000 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“ a 11230 Kč na kulturně vzdělávací akce s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je skončit, než začít“
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce, ve výši 13500 Kč na program primární prevence pro kolektivy žáků společně s rodiči
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce, ve výši 8000 Kč na besedu s pedagogickými pracovníky v oblasti primární prevence
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce, ve výši  4770 Kč na vrstevnické programy, sociometrická šetření zaměřené na klima třídy
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce, ve výši 9500 Kč na adaptační kurz žáků šestých tříd
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10000 Kč na Vrstevnický program - nadstavba
- Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, ve výši 10000 Kč na opravy a údržbu areálu pro jarní výstavu
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 5000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů (poháry, věcné ceny)
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5000 Kč na pronájem tělocvičny
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5000 Kč na vybavení na branné závody (hra Plamen) - hadice, proudnice, rozdělovač, sací koš
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice, sací koš - pro družstvo mužů
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice, sací koš - pro družstvo žen
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 10000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 5000 Kč na šachový turnaj „Šachové Velikonoce 2014“
- ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 10000 Kč na ošetřovnu pro zvířata - demonstrační místnost

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- “Pontopolis“, ve výši 10000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekci pro školy
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15000 Kč na vybavení fiktivních firem
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 25000 Kč na letní stanový tábor - skautská základna Maděra Telecí
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 10000 Kč na uspořádání výměnného zimního tábora s Londýňany
- Oblastní charita Polička, ve výši 7200 Kč na zajištění muzikoterapie pro klienty Denního stacionáře na rok 2014
- Oblastní charita Polička, ve výši 8621 Kč na nákup odsavače pilin
- „Pontopolis“, ve výši 5000 Kč na projekci filmu Raduga v DPS Penzion Polička v rámci filmového festivalu Jeden svět
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (ASPV), ve výši 9000 Kč na nákup volejbalových míčů, organizaci volejbalových soutěží
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 50000 Kč na vyčištění povrchu atletického oválu
- “Pontopolis“, ve výši 10000 Kč na projekt „Fotbal pro rozvoj“
- Gymnázium Polička, ve výši 6000 Kč na projekt „Sportuj s rozumem“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 24000 Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 6000 Kč na projekt „Prevence gamblerství“
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 5000 Kč na turnaj ve stolním tenisu - pronájem haly, míčky, ceny, medaile

RM schvaluje užití městského znaku v knize Neuvěřitelná kauza Martinů Nakladatelství Arbor vitae s.r.o., Řevnice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Masarykovy základní školy Polička v době letních prázdnin, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle, k zajištění zakázky „Výměna opláštění věže kaple sv. Václava ve Stříteži“, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje zkrácení textu knihy „Dějiny města Poličky“ o obecně historické texty.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou REK plus, s.r.o., Polička, k zajištění zakázky „Zhotovení loga k 750. výročí města Poličky, design manuálu a grafické přípravy všech materiálů k výročí“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků st. p. č. 111 o výměře 162 m2, st. p. č. 113 o výměře 62 m2, p. č. 217/4 o výměře 179 m2 a p. č. 57/2 o výměře 52 m2, vše v obci Študlov a katastrálním území Študlov u Vítějevsi, mezi městem Polička jako prodávajícím a Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, jako kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č 2102 o výměře cca 1200 m2 v obci a katastrálním území Telecí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č. p. 74 na st. p. č. 101 v k. ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 2. 2005 mezi TJ Spartak Polička, o. s. a městem Polička, jehož předmětem je prodloužení doby trvání smlouvy do 31. 12. 2029, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako obtíženým z věcného břemene a TJ Spartak Polička, o. s., jako oprávněným z věcného břemene, za účelem umístění obslužného zařízení pro provoz sjezdovky na části služebného pozemku p. č. 3701/7 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Bártou Bohumírem, Polička k zajištění realizace modernizace prostor OSPOD města Poličky (aktivita projektu Podpora standardizace OSPOD města Poličky), dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání společenské akce pořádané TJ Spartak Polička, lyžařským oddílem, takto:
- v pátek 6. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.   do  06.00 hod.
- v sobotu 7. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02,00 hod.   do 06.00 hod. a od 22.00 hod.  do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání soukromé oslavy v areálu hasičského hřiště
v Lezníku
- v pátek 6. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.   do  06.00 hod.
- v sobotu 7. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02,00 hod.   do 06.00 hod. a od 22.00 hod.  do 24.00 hod.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička jako půjčitelem
a Divadelním spolkem TYL POLIČKA, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je objekt skladu na stavební parcele č. 3228/1 a č. 3228/2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 87 let v souladu s nájemní smlouvou ze dne 10. 10. 2002 uzavřenou mezi městem Polička a Divadelním spolkem TYL.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Hofmanová Lucie (6/2/2014), přečteno 911x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 5. 2014