Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. července 2014

a/ RM schvaluje účast města Poličky v projektu „Přemysl Otakar II.“ dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, z. s.,
Praha 10, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2014
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Plynofikace a změna vytápění Mateřské školy Rozmarýnek Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ firmě SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička“ firmě PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička“ s firmou PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Chodník u silnice I/34, nábřeží Svobody v Poličce“ firmě PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník u silnice I/34, nábřeží Svobody v Poličce“ s firmou PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Chodník u silnice I/34, ul. Vrchlického
v Poličce“ firmě PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Vrchlického
v Poličce“ s firmou PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, , dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Park v lokalitě Mánesova - inženýrské objekty“ firmě SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl, IČO 25274104, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Park v lokalitě Mánesova - inženýrské objekty“ s firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Park v lokalitě Mánesova, F2-06 Sadové úpravy“ uchazeči Jan Vavřín, Litomyšl, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Park v lokalitě Mánesova, F2-06 Sadové úpravy“ s uchazečem Jan Vavřín, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce - 1. etapa“ firmě T.M.V. spol. s r.o., Bystřice nad Pernštejnem,
dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Regenerace panelového Sídliště Hegerova
v Poličce - 1. etapa“ s firmou T.M.V. spol. s r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo inženýrská činnost na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc - Lazce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navýšení objemu čerpání prostředků investičního fondu Masarykovy základní školy Polička na opravy v budově školy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí daru - 2 obrazy Poličky.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 10. 2002 uzavřené
s městem Litomyšl na výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče. Dodatkem č. 6 se mění čl. VI, odst. 1 veřejnoprávní smlouvy, který nově zní: platnost smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2018.

RM bere na vědomí zprávu o sjednocení účetních programů 15 zřízených příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.

RM schvaluje organizační směrnici č. 2/2014 Kontrolní řád města Poličky.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Němcová Magdalena (7/10/2014), přečteno 759x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. července 2014