Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 7. 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ a komisi pro posouzení kvalifikace zájemců o účast v koncesním řízení ve složení:
členové: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Lukáš Drbola, Ing. Eva Frýbová
náhradníci: Ing. Martin Kozáček, Antonín Kadlec, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. František Smrčka, Ing. Pavel Šmejda

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ ve složení:
členové: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Lukáš Drbola,Ing. Eva Frýbová
náhradníci: Ing. Martin Kozáček, Antonín Kadlec, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. František Smrčka, Ing. Pavel Šmejda.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš u Poličky“ ve složení: Ing. Radek Krejčí, Radek Háp, Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ Polička, Hegerova 427“ firmě SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko,dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2013 na akci „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ s firmou Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení zakázky „Plynofikace a změna vytápění Mateřské školy Rozmarýnek Polička“ Jiřímu Škraňkovi, Oldřiš, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Plynofikace a změna vytápění Mateřské školy Rozmarýnek Polička“ s Jiřím Škraňkou, Oldřiš dle důvodové zprávy.

RM schvaluje s účinností od 1. 8. 2014 změnu platového výměru ředitelky Masarykovy základní školy Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 5894/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Polička.

RM schvaluje dodavatele na akci „Výměna stávajících oken v domě č. p. 52, ulice Riegrova v Poličce“ společnost OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim, dle důvodové zprávy.
                                                                       
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského“ s panem Danielem Bartošem, DiS., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání akcí „Společenské večery konané v rámci Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu“ takto:
- v pátek 8. 8. 2014  je  doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do  06.00 hod.
- v sobotu 9. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 03.00 hod. do  06.00 hod
- v neděli 10. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání společenské akce s hudební produkcí pořádanou v prostorách Restaurace PIVOVAR, Palackého nám., Polička takto:
- v sobotu 26. 7. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do  06.00 hod.
- v neděli 27. 7. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 01,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2014 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis o.s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav nebytových prostor nacházejících se v zadním traktu I. NP budovy č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

Vložil Hofmanová Lucie (7/25/2014), přečteno 909x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 7. 2014