Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. září 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Chodník na ul. Heydukova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 250814 s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, k zajištění projektu k provedení stavby na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, obnova hradebních ochozů a střech věží“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností TAUER ELEKTRO a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnost cesty na části pozemku p.č. 23/1 v k.ú. Študlov o výměře cca 200 m2. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej bytu č. 2 v domě č.p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2975/10000 na společných částech domu č.p. 86 a na pozemku st.p.č. 38/1, vše v k.ú. a obci Polička, část obce Polička-město, na 338.200 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účast Masarykovy základní školy Polička v projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2014/2015 dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Němcová Magdalena (9/2/2014), přečteno 866x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. září 2014