Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města z 26.6.2006

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 6. 2006

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky a městské části Lezník za rok 2005.

RM souhlasí s využitím volné třídy v budově Mateřské škole Čtyřlístek Polička pro účely literárně – dramatického oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička na období školního roku 2006/2007.

RM schvaluje dodavatele na provedení opravy místní komunikace v Lezníku – firmu SKANSKA DS a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou SKANSKA DS a.s., Brno na opravu místní komunikace v Lezníku dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM schvaluje dodavatele na provedení studie rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce firmu APOLO CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička na studii rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM nesouhlasí s vyčleněním jednoho bytu z bytového fondu Města Poličky pro sociální účely.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto na zpracování PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele na akci Regenerace panelového sídliště M. Bureše v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Oprava střechy bytového domu č.p. 973 na Sídl. Hegerova v Poličce“ firmu Střechy LIPA s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Střechy LIPA s.r.o., Polička na stavbu „Oprava střechy bytového domu č.p. 973 na Sídl. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí aktuální stav v přípravě projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Českomoravské pomezí a ukládá starostovi v tomto programu preferovat akce v tomto pořadí:
- rekonstrukce a modernizace místních komunikací a centra města Poličky
- rekonstrukce Hradu Svojanov a turistického zázemí
- Městské hradby – vycházkový okruh, úpravy veřejných prostranství a vytvoření expozic na hradebním ochoze
- oprava a rozšíření krytého bazénu do typu wellness centra, včetně parkování
- rekonstrukce koupaliště a jeho zázemí.

V Poličce dne 26. 6. 2006

Bc. Miroslav Popelka
starosta

Jaroslav Martinů 
místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

Vložil Votruba Ondřej (6/30/2006), přečteno 709x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města z 26.6.2006