Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. prosince 2014

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 12/2014 dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Poličky na období 2015 - 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2015 ve výši 18,87 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit podmínky prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem stavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit cenu za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle provedené kalkulace, která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši 892 Kč/m2.

c/ RM doporučuje ZM schválit obsah kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími
na prodej pozemků za účelem výstavby rodinného domu v obci a k. ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“, dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Bezručova“ - I. etapa v obci a k. ú. Polička v souladu s geometrickým plánem č. 2321-252/2014 a za podmínek doporučených usnesením RM č. 453 a/, b/, c/ ze dne 11. 12. 2014 zastupitelstvu města ke schválení za kupní cenu ve výši 892 Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 4793/6 o výměře 1752 m2 a p. č. 4734/5 o výměře 1463 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 4793/5 o výměře 2591 m2 a části pozemku p. č. 4784/1 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p. č. 4784/21 o výměře 940 m2, a dále p. č. 4784/15 o výměře 96 m2 a p. č. 5944/32   o výměře 61 m2, vše v k. ú. Polička
dle důvodové zprávy. Kupní cena pro pozemky p. č. 4793/5 a p. č. 4784/1 činí 200 Kč/m2, kupní cena pro pozemky p. č. 4784/15 a p. č. 5944/32 činí 50 Kč/m2.

c/ RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p. č. 4784/18 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p. č. 4784/19 o výměře 938 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (12/15/2014), přečteno 828x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. prosince 2014