Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 
Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ustanovení § 27 stavebního zákona.
Technická infrastruktura umístěná na území ORP Polička je obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (jednotlivé výkresy technické infrastruktury a poskytnuté pasporty údajů o území viz přílohy - stav k 23.11.2016):
 
Vodovod, vodní zdroje včetně ochranných pásem
A044, A067 - A068 Grafická část
A044, A067 - A068 Textová část (pasporty údajů o území):
A044 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
         A044 OÚPRaŽP MěÚ Polička
A067 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
         A067 VHOS a.s. Moravská Třebová
A068 Vodovodní síť včetně ochranného pásma
         A068 České dráhy a.s.
         A068 MO ČR – SEM Pardubice
         A068 Poličské strojírny a.s.
         A068 VHOS a.s. Moravská Třebová
         A068 Masokombinát Polička a.s.
 
Kanalizace, ČOV
A069 - A070 Grafická část
A070 Textová část (pasporty údajů o území):
A070 Síť kanalizačních stok
         A070 České dráhy a.s.
         A070 MO ČR – SEM Pardubice
         A070 Poličské strojírny a.s.
         A070 VHOS a.s. Moravská Třebová
         A070 Masokombinát Polička a.s.
 
Elektrická energie
A071 - A073 Grafická část
A071 - A073 Textová část (pasporty údajů o území):
A071 Výrobna elektrické energie
         A071 1. Československá Fotovoltaická, s.r.o.
A072 Elektrická stanice
         A072 ČEZ Distribuce a.s.
         A072 E.ON ČR s.r.o.
A073 Nadzemní a podzemí vedení elektrizační soustavy
         A073 ČEPS a.s.
         A073 ČEZ Distribuce a.s.
         A073 E.ON ČR s.r.o.
         A073 MO ČR – SEM Pardubice
         A073 Masokombinát Polička a.s.
         A073 RWE GasNet, s.r.o.
 
Plynovod
A074 - A075 Grafická část
A074 - A075 Textová část (pasporty údajů o území):
A074 Technologický objekt zásobování plynem
         A074 České dráhy a.s.
         A074 RWE GasNet s.r.o.
A075 Vedení plynovodu včetně ochranného pásma
         A075 Poličské strojírny a.s.
         A075 RWE GasNet s.r.o.
         A075 T.E.S. a.s.
 
Telekomunikace
A081 - A082 Grafická část
A081 - A082 Textová část (pasporty údajů o území):
A081 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
         A081 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
         A081 České Radiokomunikace a.s.
         A081 Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
         A081 Správa železniční a dopravní cesty s.o.
A082 Komunikační vedení včetně ochranného pásma
         A082 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
         A082 České dráhy - Telematika a.s.
         A082 České Radiokomunikace a.s.
         A082 ČEZ ICT Services a.s.
         A082 MO ČR – SEM Pardubice

Přílohy

Adobe reader (PDF) A044 - A068 Grafická část (3.7 MB)
Adobe reader (PDF) A044 OÚPRaŽP MěÚ Polička (771 kB)
Adobe reader (PDF) A067 VHOS a.s. Moravská Třebová (650 kB)
Adobe reader (PDF) A068 České dráhy a.s. (787 kB)
Adobe reader (PDF) A068 Masokombinát Polička a.s. (559 kB)
Adobe reader (PDF) A068 MO ČR - SEM Pardubice (170 kB)
Adobe reader (PDF) A068 Poličské strojírny a.s. (862 kB)
Adobe reader (PDF) A068 VHOS a.s. Moravská Třebová (650 kB)
Adobe reader (PDF) A069 - A070 Grafická část (3.6 MB)
Adobe reader (PDF) A070 České dráhy a.s. (787 kB)
Adobe reader (PDF) A070 Masokombinát Polička a.s. (559 kB)
Adobe reader (PDF) A070 MO ČR - SEM Pardubice (170 kB)
Adobe reader (PDF) A070 Poličské strojírny a.s. (862 kB)
Adobe reader (PDF) A070 VHOS a.s. Moravská Třebová (650 kB)
Adobe reader (PDF) A071 - A073 Grafická část (3.8 MB)
Adobe reader (PDF) A071 1. Československá Fotovoltaická, s.r.o. (138 kB)
Adobe reader (PDF) A072 ČEZ Distribuce a.s. (36 kB)
Adobe reader (PDF) A072 E.ON ČR s.r.o. (296 kB)
Adobe reader (PDF) A073 ČEPS a.s. (501 kB)
Adobe reader (PDF) A073 ČEZ Distribuce a.s. (36 kB)
Adobe reader (PDF) A073 E.ON ČR s.r.o. (296 kB)
Adobe reader (PDF) A073 Masokombinát Polička a.s. (559 kB)
Adobe reader (PDF) A073 MO ČR - SEM Pardubice (170 kB)
Adobe reader (PDF) A073 RWE GasNet, s.r.o. (99 kB)
Adobe reader (PDF) A074 - A075 Grafická část (4.3 MB)
Adobe reader (PDF) A074 České dráhy a.s. (787 kB)
Adobe reader (PDF) A074 RWE GasNet s.r.o. (99 kB)
Adobe reader (PDF) A075 Poličské strojírny a.s. (815 kB)
Adobe reader (PDF) A075 RWE GasNet s.r.o. (99 kB)
Adobe reader (PDF) A075 T.E.S. a.s. (162 kB)
Adobe reader (PDF) A081 - A082 Grafická část (4.3 MB)
Adobe reader (PDF) A081 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (186 kB)
Adobe reader (PDF) A081 České Radiokomunikace a.s. (163 kB)
Adobe reader (PDF) A081 Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR (791 kB)
Adobe reader (PDF) A081 Správa železniční a dopravní cesty s.o. (664 kB)
Adobe reader (PDF) A082 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (186 kB)
Adobe reader (PDF) A082 České dráhy - Telematika a.s. (526 kB)
Adobe reader (PDF) A082 České Radiokomunikace a.s. (165 kB)
Adobe reader (PDF) A082 ČEZ ICT Services a.s. (57 kB)
Adobe reader (PDF) A082 MO ČR – SEM Pardubice (176 kB)

Vložil Eisner Jan (11/24/2016), přečteno 1957x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Zveřejnění informací o technické infrastruktuře