Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. prosince 2014

 

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilku, pana Pavla Štefku a pana Jiřího Hejtmánka.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Radima Totuška.

 

ZM neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 6611/5 o výměře 1163 m² v k.ú. Polička na stavbu RD v lokalitě Bezručova I., Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemků v obci a k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce – I. etapa“ v souladu s geometrickým plánem č. 2321-252/2014, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci rekonstrukce venkovního sportoviště ulice Rumunská a E. Beneše u Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (1/13/2015), přečteno 893x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. prosince 2014