Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 1. 2015

RM schvaluje užití městského znaku v bakalářské práci žadatele, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 8 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů,
dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce,
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky města Poličky za rok 2014. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro propagační materiály POHÁRU MĚSTA POLIČKY  - dorosteneckého fotbalového turnaje, který pořádají Sportovní kluby Polička a Sokol Pomezí.

 

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 13/2014 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ firmě SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ firmě Bromach spol. s r.o., Praha 3, dle důvodové zprávy.

 

b/  RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ s firmou  Bromach spol. s r.o., Praha 3, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Masarykovou základní školou Polička a Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM pověřuje řízením a výkonem funkce statutárního orgánu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička paní Mgr. Petru Palcovou, s účinností od 13. 1. 2015 po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky školy.

 

RM schvaluje účast Střediska volného času Mozaika Polička v projektu „Mládež v akci“
dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí se záměrem výstavby 3 podporovaných bytů v objektu „C“ v areálu AZASS
v r. 2015 a s jejich provozováním Svazkem obcí AZASS Polička.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (1/14/2015), přečteno 728x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 1. 2015