Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 7. 2006

Usnesení
přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 7. 2006


RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka, projektová dokumentace“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. Dokumentace bude zpracována do stupně dokumentace pro územní řízení se zpracováním žádosti o dotaci na poldr na přítoku od cihelny.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Kopecký Oldřich a Kopecký Jan, Střítež, Polička, jako dárcem na darovaní finanční částky dle důvodové zprávy na opravu místní komunikace v Poličce Stříteži.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního grantu č. 2006/02026 z Programu: Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji Městu Poličce.


V Poličce dne 17. 7. 2006Jaroslav Martinů Ing. Martin Kozáček
místostarosta radníKompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (7/20/2006), přečteno 710x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 7. 2006