Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. března 2015

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ uchazeči Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ mezi městem Polička a uchazečem Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení uchazeče MgA. Tomáše Skalíka, Radkov ze zadávacího řízení na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ uchazeči GEOGARD s.r.o.,Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a  SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ mezi městem Polička a uchazečem GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení uchazeče SKOS s.r.o., Skuteč, ze zadávacího řízení na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a  SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 9 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (3/17/2015), přečteno 784x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. března 2015