Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2015

RM schvaluje zhotovitele architektonické studie bytových domů v I. etapě lokality Bezručova v Poličce - boine!Architekti, Ing. arch. Karel Bidlo, Zlín, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akce „Chodník na ul. Rumunská v Poličce“, „Chodník na Sídl. Hegerova v Poličce“, „Oprava části chodníku na ul. Čsl. armády v Poličce“, „Oprava části komunikace na ul. 9. května v Poličce“, dle důvodové zprávy ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, na akci „Oprava komunikace k Balatonu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházející se v III. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na šest měsíců, s účinností od 1. 6. 2015. Výše nájemného bude činit 1.011 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházející se v II. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 6. 2015. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk
s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM ruší své usnesení č. 194 f) ze dne 11. 5. 2015, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou dva roky. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.  21796/2015 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání oslav 750. výročí založení města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje objednání příležitostného poštovního razítka k 750. výročí založení města Poličky u České pošty s.p., , dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje vydání knižní publikace „Dějiny města Poličky“ v počtu výtisků 2 500 ks.

b/ RM schvaluje cenu knižní publikace „Dějiny města Poličky“ ve výši 490 Kč včetně DPH.

 

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výroba knižní publikace „Dějiny města Poličky“ firmu Tiskárna Polička, s.r.o., dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tiskárna Polička, s.r.o. a výrobu knižní publikace „Dějiny města Poličky“ v počtu výtisků 2 500 kusů, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 21807/2015 o poskytnutí dotace Pardubickým krajem městu Polička na přípravu a konání 7. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2015 pořádanou Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování Územní studie lokality Polička - Jih I.“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie lokality Polička - Jih I.“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015 s Pardubickým krajem,
dle důvodové zprávy.

 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání festivalu „POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ“

- v pátek 29. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v sobotu 30. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,30 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 31. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,30 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.                                                                       

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů mezi městem Polička a firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (5/26/2015), přečteno 724x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2015