Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. června 2015

Usnesení
přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. června 2015

 

RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem S/OM/8126/15/AL, Pardubice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“ nabídku WOMBAT, s.r.o., Brno, jako nejvhodnější, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“ s firmou WOMBAT, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o., Bystré, na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akce „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 738 - 739, 678, ul. B. Němcové v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 983 a 984, ul. Hegerova v Poličce, Parkoviště u bytového domu čp. 599 - 600, ul. Obránců míru v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradník komise Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kulatiny v objemu 5 m3 pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 10/2015 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. 14209333 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/14.25726, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2014 dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce „12. ročník multižánrového festivalu COLOUR MEETING“, který pořádá Políčko, z. s., Polička takto:

- v pátek 10. 7. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.do 06.00 hod.

- v sobotu 11. 7. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 01.00 hod.do 06.00 hod

- v neděli 12. 7. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod.do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č.  2015/22558  z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na restaurování Mariánského sloupu v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Opravy povrchů cest v areálu hradu Svojanov“ v tomto složení: JUDr. Dagmar Vašková, Ing. Marta Mastná, Miloš Dempír, DiS., Božena Havranová.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd, k zajištění zakázky „Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice na pozemku p. č. 1260 v k. ú. Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd, k zajištění zakázky „Restaurování náhrobku rodiny Smolovy s postavou truchlícího anděla na hřbitově svatého Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací pro:

1.   SRPŠ při Gymnáziu v Poličce na průvod absolventů v rámci oslav 750. výročí města-  30 tis. Kč

2.   Květoslavu Šafářovou, Polička  - Vánoční koncert Pěveckého chrámového sboru sv. Jakuba - 20 tis. Kč

3.   Ladislava Pohorského, Lezník  - restaurování kříže na jeho pozemku - 15 tis. Kč

4.   Pardubickou krajskou organizaci ČUS - Vyhodnocení sportovce Pardubického kraje za rok 2014  - 15 tis. Kč

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházející se v III. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2015. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 110, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v tzv. domečku v DPS "Penzion" Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná, ve výši 2.000 Kč na zajištění florbalového turnaje pro žáky ZŠ

- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve výši 5.000 Kč na setkání České tábornické unie se skauty

- Aldeigjuborg z. s., Polička, ve výši  15.000 Kč na náklady na zajištění hygienického zázemí akce „Bitva na poličkách, aneb jak to mohlo vypadat před založením města Poličky“ a zajištění zdroje pitné vody (cisterna) na akci

- Hynek Jurman, Ing., Štěpánov nad Svratkou, ve výši 5.000 Kč na vydání knihy Ozvěny Vysočiny

- NÁŠ MARTINŮ, Polička, ve výši 20.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby v roce 2015

- Spolek archaických nadšenců, o. s., Sebranice, ve výši 5.000 Kč na projektovou dokumentaci projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí

- 1. FBC Polička, ve výši 10.000 Kč na činnost florbalového klubu

- Sportovní klub PRIMA POLIČKA, ve výši 14.000 Kč na pořádání cyklistických a cyklokrosových závodů pro děti, dorost i dospělé

- Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení, ve výši 5.000 Kč na činnost - startovné, cestovné, ubytování

- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 5.000 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva motokrosařů

- Vodácký klub Neptun o. s., Polička, ve výši 11.000 Kč na pronájem bazénu, nákup vodáckého materiálu - loď, pádla, vesty

- Zdeněk Červený, Polička, ve výši 2.000 Kč na materiálně technické zabezpečení atletického družstva mládeže

- Canis z. s., Polička, ve výši  7.500 Kč na pomůcky pro canisterapii, krmení pro psy, pojištění členů a psů, náklady na školení, zkoušky psů, úhradu pohonných hmot, úhradu za telefon, internet, web, kancelářské potřeby a poštovné

- CANTES Východní Čechy, z. p. s., Polička, ve výši  5.000 Kč na nákup pomůcek pro canisterapii, krmení pro psa, PHM

- Miloslav Zezula, Polička, ve výši 3.000 Kč na Běh naděje - Šance pro život

- Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov, ve výši 20.000 Kč
na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti

- Středisko výchovné péče Svitavska, Květná, ve výši 20.000 Kč na pořízení automobilu - dodávky s 9 místy

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši  7.500 Kč na dopravu na akce ZO kardio Svitavy, vstupné, jednodenní výlet, pronájem sálu

- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 6.000 Kč na vakcinaci, léky, vitamíny, dopravu na závody, startovné, kancelářské potřeby, zakoupení přepravních boxů

- Český svaz chovatelů, Základní organizace Polička, ve výši 15.000 Kč na údržbu areálu, náklady na jarní výstavu

- Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Polička, Borová, ve výši 2.000 Kč na ošetření včelstev

- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5.000 Kč na nákup materiálu pro drobné opravy, nákup obilí pro zimní přikrmování zvěře

- Opuštěné kočky Polička, Paseky, ve výši 3.000 Kč na péči o opuštěné kočky

- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 3.000 Kč na pronájem časomíry a materiálně technické zabezpečení závodu motocyklů

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Květoslava Šafářová, Polička, ve výši 20.000 Kč na uspořádání Vánočního koncertu Pěveckého chrámového sboru sv. Jakuba v rámci oslav 750 let města Poličky - honorář umělců, pronájem prostor, reklama, plakáty, květinové dary

- Ladislav Pohorský, Lezník, ve výši 15.000 Kč na opravu kamenného soklu
s litinovým křížem v Lezníku

- Sbor dobrovolných hasičů Stašov, ve výši 15.000 Kč na oslavu 130. výročí založení SDH Stašov

- Sbor dobrovolných hasičů Stašov, ve výši 5.000 Kč na činnost dětského kroužku mladých hasičů

- Tělovýchovná jednota Sokol Rozhraní, ve výši 10.000 Kč na finálový turnaj v malé kopané v obci Rozhraní

- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Polička, ve výši 10.000 Kč na opravu cest po stavební činnosti

- Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, ve výši 7.000 Kč na pořádání turistických akcí (výstup na rozhlednu Horní les, turistický pochod Za svojanovským granátem), činnost a obnovu turistického značení

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5.000 Kč na akci Den dnů

- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 18.000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách

- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 13.000 Kč na vstupy do kulturních zařízení při výměnném pobytu žáků z maďarského Ebes

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000 Kč na třídenní matematický seminář na Baldě

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 15.000 Kč na školu v přírodě pro děti ze sociálně slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 8.000 Kč na „Antisemitismus a holocaust“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši  12.000 Kč na „Jazykové kurzy P.A.R.K.“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 8.000 Kč na „Putujeme se zvířátky“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 11.000 Kč na projekt „Polička v očích cizince“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 3.000 Kč na projekt „Školní olympiáda“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 4.000 Kč na výukový program „Prevence přenosných pohlavních chorob“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 10.000 Kč na výukový program „Alkoholismus a kouření“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 3.000 Kč na preventivní akci „Pozor - svítí červená“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 9.000 Kč na preventivní program „Finanční gramotnost“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 7.000 Kč na výukový program „Muzikoterapie a mandaly“

- 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 29.000 Kč na barevnou tiskárnu, fotopast, sportovní vybavení, horkovzdušnou troubu

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., ve výši  39.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, obnovu elektrického a motorového nářadí

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši 35.000 Kč na nákup pneumatik pro dodávku Ford, nákup stanových celt, loď pro vodácký oddíl

- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 11.000 Kč na tradiční dětský den

- Miloš Jandl, Polička, ve výši 23.000 Kč na uspořádání živého betlému na Palackého náměstí v Poličce - zajištění kostýmů pro účinkující a koně, zajištění dopravy účinkujících, koní a dalších zvířat, krmení pro zvířata, úklid

- Oblastní charita Polička, ve výši 4.500 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky

- “Pontopolis“, Polička, ve výši 20.000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Spolek Planeta Chaos, Střítež, ve výši 30.000 Kč na realizaci přehlídky performace ve Stříteži a v Poličce (cestovné, ubytování, pronájmy, realizační materiál, občerstvení, umělecké honoráře, propagace)

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 7.000 Kč na Mikuláš, pekelný mariáš

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 5.000 Kč na Svatomartinský večer s broučky

- ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 66.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 10.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 75.000 Kč na sportovní činnost hokejbalového klubu

- HC Spartak Polička o. s., ve výši 134.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK8 Slalom Polička, z. s., Polička, ve výši  75.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2015

- Sportovní kluby POLIČKA, ve výši 80.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 15.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, příprava lezeckých cest, zajištění závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), ve výši 75.000 Kč na činnost tenisových mládežnických družstev

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), ve výši 12.000 Kč na týdenní tréninkový kemp

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 2.000 Kč na uspořádání turnaje 4+2 Lobánek, pronájem, rozhodčí

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 7.000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevného minivolejbalu, pronájem, rozhodčí, odměny

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 152.000 Kč na činnost mládeže

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 9.000 Kč na činnost mládežnických oddílů, pořádání turnaje žáků a dorostenců Pardubického a Královehradeckého kraje

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 90.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů

- Květná Zahrada, z.ú., Květná, ve výši 35.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši 35.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši 20.000 Kč na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Oblastní charita Polička, ve výši 10.000 Kč na zakoupení hygienického vybavení (fén, hygienické a dezinfekční prostředky) a topítka do odpočinkové místnosti nízkoprahového denního centra

- Oblastní charita Polička, ve výši 10.000 Kč na uspořádání počítačového kurzu pro klienty Otevřených dveří

- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, ve výši  5.000 Kč na odborné sociální poradenství, osobní asistenci

- Laxus o. s., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 20.000 Kč na dvoudenní soustředění „Psychohrátky“

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10.000 Kč na dvoudenní soustředění „Vrstevnický program - nadstavba“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 8.580 Kč na program „Cesty z cesty“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 13.200 Kč na program „Rozvoj sociálních dovedností“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 7.500 Kč na akci „Společné aktivity s rodiči“

- Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000 Kč na činnost, organizaci turistických akcí, značení a údržbu turistických tras

- Klub českých turistů Polička, ve výši 9.000 Kč na náklady na zahájení turistické sezony, pronájem a služby Tylova domu

- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 12.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů - poháry a věcné ceny

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 6.000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, proudnice, sací koš pro oddíl mladých hasičů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 7.000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, rozdělovač, proudnice, savice pro oddíl žen

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 7.000 Kč na vybavení na požární sport - sací koš, hadice, rozdělovač pro oddíl mužů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na pronájem tělocvičny na přípravu na soutěže v požárním sportu

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 30.000 Kč na pořízení oponové dráhy nad pódiem ve velkém sále v domě Jordán

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 5.000 Kč na dovybavení kuchyňky a nákup sekačky na travní porost víceúčelového areálu „Zahrada u Mlýna“

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 30.000 Kč na studijní cestu žáků školy do Evropského parlamentu ve Štrasburku

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 40.000 Kč na slavnostní průvod absolventů, studentů a přátel gymnázia Polička a den otevřených dveří na gymnáziu v rámci oslav města Poličky

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 6.500 Kč na činnost „Školního parlamentu“.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2015, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2014 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2014 bez výhrad.

b/ RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2014.

RM schvaluje zpracování videodokumentace Festivalu „Polička*555“ v roce 2015 panem Miroslavem Roušarem, REVI-VIDEOSTUDIO, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akcí „Chodník na ul. Rumunská v Poličce, Chodník na Sídl. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku na ul. Čsl. armády v Poličce, Oprava části komunikace na ul. 9. května v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Chodník na ul. Rumunská v Poličce, Chodník na Sídl. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku na ul. Čsl. armády v Poličce, Oprava části komunikace na ul. 9. Května“ v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období březen 2014 - červen 2015 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Masarykovy základní školy Polička v době letních prázdnin dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Tylovým domem, Polička a  Pontopolis, Polička při realizaci festivalu MIME FEST 2015, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/15/21784 o poskytnutí grantu Pardubickým krajem, Pardubice, městu Polička na realizaci projektu „Dědečkův dvoreček“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 689 označenou dle g.pl.č. 164-83/2015 jako pozemková parcela č. 689/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 401 o výměře 505 m2, p.č. 402/1 o výměře 1430 m2, p.č. 402/2 o výměře 241 m2, p.č. 35/14 o výměře 114 m2 a p.č. 1108/9 o výměře 183 m2 v k.ú. Svojanov, a dále p.č. 147 o výměře 1532 m2 a p.č. 154 o výměře 5729 m2 v k.ú. Předměstí. Celková kupní cena činí 124.240 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 240/1 o výměře 26371 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 263.710 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 9/4 o výměře 759 m2, části pozemku p.č. 25/2 o výměře cca 330 m2 a části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v domě č.p. 9 ul. Masarykova v Poličce po dobu rekonstrukčních prací v ul. Masarykova v Poličce, dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ulice Kostelní v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části  pozemku p.č. 24 o výměře cca  50 m2, části pozemku p.č. 25/2 o výměře cca 80 m2 a části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č.1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny ze 30. 4. 2015 na 30. 6. 2015, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci st.p.č. 74 o výměře 108 m2, p.č. 198 o výměře 147 m2 a části p.č. 201 o výměře cca 80 m2 a dále části pozemkové parcely č. 693 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej  pozemku p.č. 372/14 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vedením trasy vodovodní přípojky na pozemku p.č. 498/4 v k.ú. Svojanov v rámci stavby „Vodovodní přípojka na parcele č. 317 v obci Starý Svojanov“ dle přílohy C.3. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracované společností Agroprojekce spol. s r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky - na části pozemku p.č. 498/4 v k.ú. Svojanov v rozsahu cca 250b.m. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.500 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 196/1 označenou dle g.pl. č. 165-84/2015 jako pozemková parcela č. 196/8 o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 196/2 označené dle g.pl.č.165-84/2015 jako pozemková parcela č. 196/11 o výměře 9 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit „Zásady postupu pro nakládání s majetkem města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva města Poličky dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání Dne otevřených sklepů v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce, takto:

- v sobotu 27. 6. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 28. 6. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

a/ RM jmenuje vedoucím organizační složky Veřejné práce, Polička pana Jana Teplého, Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM stanoví maximální počet zaměstnanců města zařazených do organizační složky Veřejné práce na 30 osob.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (6/26/2015), přečteno 898x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. června 2015