Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Chlazení Choceň - montáže s.r.o., na akci „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení ledové plochy na zimním stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BS - IMEX, s.r.o., Brno, na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“, dle důvodové zprávy.  

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizích pozemcích v rámci akce „Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizích pozemcích v rámci akce „Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizích pozemcích v rámci akce „Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje vyřazení biologických filtrů 1 až 3 čistírny odpadních vod v Poličce (inventární číslo 21/80-2754, 21/80-2756 a 21/80-2758) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje provedení demolice a likvidace biologických filtrů 1 až 3 čistírny odpadních vod v Poličce firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová - Předměstí, v rámci provozování kanalizace a ČOV dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akcí „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 738 - 739, 678, ul. B. Němcové v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 983 a 984, ul. Hegerova v Poličce, Parkoviště u bytového domu čp. 599 - 600, ul. Obránců míru v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč 378, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 738 - 739, 678, ul. B. Němcové v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 983 a 984, ul. Hegerova v Poličce, Parkoviště u bytového domu čp. 599 - 600, ul. Obránců míru v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM nesouhlasí s realizací 1. etapy úprav interiérů radnice, Palackého nám. 2, Polička v roce 2015 dle Studie úprav interiérů 2. NP zpracované společností  INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o distribuci publikací a zřízení konsignačního skladu se společností Kosmas s.r.o., Praha 2, pro distribuci knihy „Dějiny města Poličky“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje soupis povinných a propagačních výtisků knihy „Dějiny města Poličky“ dle důvodové zprávy upravené radou města.

 

RM schvaluje přijetí daru obrazu „Morový sloup“ od Zbyška Siona a souhlasí s převedením obrazu do správy Městského muzea a galerie Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 10 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava povrchu cest v areálu hradu Svojanov - 1. etapa  - dolní nádvoří“ firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Oprava povrchu cest v areálu hradu Svojanov - 1. etapa  - dolní nádvoří“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  E-STAF s.r.o. Praha 9, na akci „Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého, st.p.č. 1532, Polička  - 1. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu na „Restaurování notových a nenotových autografů B. Martinů“ s Krajským úřadem Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu na přípravu a konání festivalu „Polička*555“ s Krajským úřadem Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání „Královských slavností na hradě Svojanov“ s Krajským úřadem Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 10/2015/Po se společností VHOS a.s., Moravská Třebová, na akci „Přeložka přípojky kanalizace Masarykovy ZŠ Polička“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP  v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování Územní studie lokality Polička, Modřec - sever“ Ing. arch. Štěpánovi Kočišovi, Brno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie lokality Polička, Modřec - sever“ s Ing. arch. Štěpánem Kočišem, Brno, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (7/1/2015), přečteno 926x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2015