Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ke kvalitě pitné vody v Poličce a okolí

Tímto článkem reagujeme na dotazy a stížnosti na kvalitu pitné vody, které se zejména na sociálních sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko kvalitu vody průběžně sleduje a ...

Úřední hodiny Finančního úřadu Svitavy na MěÚ v Poličce

Uřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce zaměstnanci finančního úřadu vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 10. března 2020 (úterý) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30 12. března 2020 (čtvrtek) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Město Polička zrealizovalo v roce 2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování nového vypouštěcího a bezpečnostního objektu, včetně výměny potrubí, které prochází hrází pod silnící a bylo v havarijním stavu. Hrozilo propadání vozovky. Kromě této hlavní opravy se podařilo téměř celý rybník odbahnit ...

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ...

Závěrečná zpráva v souvislosti s kvalitou pitné vody – 24.1.2020

Ve středu 15.1.2020 proběhlo na Městském úřadu Polička, za účasti provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, dotčených obcí a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (zpracovatele závěrečné zprávy), jednání ohledně vyhodnocení výsledků hydrogeologických prací, monitoringu ...

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Tradiční setkání s podnikateli

Každoroční setkání vedení města s podnikateli se uskutečnilo ve čtvrtek 16. ledna 2020. Setkání proběhlo tradičně v příjemné a přátelské atmosféře. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval v úvodním přivítání za spolupráci, aktivitu a odvahu podnikat. Místní podnikatelé dávají práci našim občanům a velmi si toho vážíme. „Naši podnikatelé mají velkou ...

Blahopřání stoletým jubilantkám

Starosta města Jaroslav Martinů poblahopřál k životnímu jubileu nejstarší občance města Poličky paní Marii Křížové. Paní Křížová oslavila 15. ledna 2020 101 let! Její vitalita si zaslouží velký obdiv. Vedení města Poličky zaslalo blahopřání i paní Marii Žertové, která oslavila 102 let 12. ledna 2020. Paní Žertová již není občankou ...

První občánek města Poličky 2020

Izabela Sochová je prvním občánkem našeho města v roce 2020. Je zároveň prvním miminkem tohoto roku narozeným ve svitavském okrese a třetím miminkem Pardubického kraje. Izabelka se narodila 1. ledna ve 4.15 hodin ve svitavské porodnici, vážila 3,10 kg a měřila 49 cm. Rodiče a pyšného brášku Marka přivítal starosta ...

Parkoviště sídliště Hegerova

V první polovině letošního roku dojde k plánovanému rozšíření kapacity parkovacích míst na sídlišti Hegerova. Parkoviště bude provedeno jako kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky. Vznikne zde 48 nových parkovacích míst. Náklady jsou ve výši 3,63 mil. Kč. „Naše město v posledních letech velice ...

Tříkrálová sbírka v Poličce překročila rekordního čtvrt miliónu korun

Letošní Tříkrálová sbírka v Poličce přinesla rekordní částku, která překročila čtvrt miliónu korun. Koledníci vybrali celkem 280 137 korun! Tříkrálová sbírka v Poličce má každoročně narůstající charakter - v roce 2019 vybrali koledníci 247 607,- Kč, v roce 2018 to bylo 234 680,- Kč. Letošní sbírka proběhla v sobotu 11. ...

Veliké poděkování

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, považuji ze své pozice za správné informovat Vás o velmi nemilé události, ale zároveň ocenit a velice poděkovat za následnou mimořádnou a nevšední pomoc leznických hasičů. Ve čtvrtek 9. ledna v pozdních večerních hodinách došlo k rozsáhlému požáru rodinného domku včetně hospodářské přístavby v Lezníku. Po ...

Výtah pro klienty městského úřadu

Začátkem ledna 2020 byl v budově městského úřadu na náměstí instalován a zprovozněn nový výtah. Městský úřad tak konečně splňuje základní standardy bezbariérového přístupu pro občany a návštěvníky. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou další prostředky na celkové zkulturnění a zlepšení podmínek v prostorách určených veřejnosti na MěÚ. Ing. ...

Velký požár v Lezníku

Ve večerních hodinách ve čtvrtek 9. 1. 2020 došlo k velkému požáru objektů rodinného domu v Lezníku. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo obytnou část domu z větší části zachránit. „Ještě večer jsem přijel na místo požáru. Velký dík patří hasičům za jejich rychlý a efektivní zásah. Rada města Poličky ...

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z Vás při příležitosti zahájení nového roku poděkovat za váš osobní přínos v roce předešlém. Rok 2019 můžeme z pozice našeho města považovat za dobrý a úspěšný. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v celém světě ...

Lávka v parku umístěna

V úterý 17. prosince byla v parku za pomoci těžké techniky umístěna nová lávka přes Bílý potok. Lávka, která svým vzhledem kopíruje velký most, je v hodnotě 2 mil. Kč. K tomu, aby mohla být lávka využívána, chybí pouze dokončení dřevěné podlahy. Do Štědrého dne by měl být nový malý ...

Chodník u gymnázia nově

V listopadu a prosinci probíhá rekonstrukce části chodníku podél silnice I/34 na ul. ČSLA a nábřeží Svobody vedle parku na pravé straně od kruhového objezdu po semafor. Stavební práce zahrnují i dva nové ostrůvky na přechodech pro chodce ke gymnáziu a k penzionu včetně výměny zábradlí na chodníku. Stávající asfalt ...

Technické služby města ekologicky

Novou multikáru pořídily na konci roku Technické služby města Poličky. Nejedná se o obyčejný model, ale o vozidlo poháněné elektrickou energií, které je tak maximálně šetrné k životnímu prostředí. „Při obnově vozového parku firmy T.E.S. jsme se rozhodli jít touto cestou, která je šetrnější jak z hlediska provozních nákladů, tak ...

Uctění památky Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

Symbolicky v roce, kdy si připomínáme 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, přijalo vedení města Poličky po několika letech pozvání na významný hudební festival Martinů Festtage 2019 v Basileji. Tento hudební festival, který je spojen s naším nejslavnějším rodákem, letos oslavil už 25. výročí. Uměleckým ředitelem festivalu je Robert Kolinsky. Při ...

Aktuální stavby v Poličce

Ani v listopadu se nezastavily důležité stavební projekty a práce v našem městě. Do konce roku budou hotová 4 nová parkoviště: Parkoviště u bytových domů na ulici Luční – náklady cca půl mil. Kč Parkoviště u ZŠ Na Lukách – zde vzniknou dvě parkoviště, a to před zdravotním střediskem na ...

Nová lávka do Vánoc

Nová ocelová lávka s dřevěnou podlahou za 2 mil. Kč vystřídá starý most přes Bílý potok u dětského hřiště. Lávka bude širší, bude odpovídat všem současným normám a předpisům. Opětovné napuštění Synského rybníka bylo pozdrženo z důvodu stavebních prací a také zjištění množství bahna kvůli plánovanému odbahnění rybníka. Nová lávka ...

Pozvání starosty na oslavy sametové revoluce v Poličce

Přijměte pozvání poličských organizací, které připravily pestrý program na počest 10 957 dnů svobody. Nabízí se dny k zamyšlení, vzpomínání, poděkování, bilancování. V neděli 17. listopadu oslavíme 30 let od sametové revoluce, po celý den nás čekají výstavy, projekce trezorových filmů, besedy, koncerty. Podrobný program najdete v příloze. Lidská svoboda ...

Vedení města poblahopřálo úspěšnému Petru Matoušovi

Za skvělé úspěchy a reprezentaci České republiky a Poličky na ME ve slalomu na skateboardu na Mallorce a MS v USA poblahopřál Petrovi Matoušovi starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta Pavel Štefka. Reprezentant České republiky a města Poličky Petr Matouš se na podzim zúčastnil dvou významných závodů ve slalomu na ...

Oprava objektů Modřeckého rybníka jde do finále - silnice do Modřece průjezdná

Intenzívní stavební práce probíhající na všech částech Modřeckého rybníka se blíží ke svému závěru. V pátek 1. listopadu došlo k zprůjezdnění hráze rybníka a tím i silnice vedoucí do Modřece. Celkové náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč, 0,5 mil. jde z rozpočtu města Poličky, 2 mil. z dotace ...

Zkáza českých lesů – situace v Poličce

Vážení občané, dovolte, abych se s Vámi podělil o mé názory na jednu z největších přírodních katastrof, které jsme v současné době svědky, a to usychání lesů. V České republice jsou již dnes celá rozsáhlá území, kde nezbyl živý zelený smrk (např. v Městských lesích Dačice z téměř 1 000 ...

Monitoring podzemní vody v Poličce – zpráva VZ Chrudim 9.10.2019

V rámci hydrogeologických prací při objasňování příčin znečištění pitné vody ve veřejném vodovodu v Poličce byla ukončena II. etapa průzkumných hydrogeologických prací. II. etapa spočívala v provedení poloprovozní čerpací zkoušky na zdrojích V-6 a V-7 za současného provádění odběrů a laboratorních zkoušek podzemní vody. Zároveň byly vzorkovací práce zaměřeny na kvalitu ...

Polička zvítězila! Památky děkují - cena veřejnosti putuje do Poličky!

Město Polička děkuje za hlasování a podporu našeho Mariánského morového sloupu! Díky Vašim hlasům jsme se stali vítězi internetového hlasování Památky děkují! Za restaurování této významné kulturní památky byli nominováni restaurátoři Mgr. BcA. Petr Gláser a BcA. Renata Poláková Tauchmanová, starosta města Poličky Jaroslav Martinů a vedoucí odboru územního plánování, ...

Mortimer poškodil střechu sportovní haly poličského gymnázia

Silný vítr v pondělí 30. září poškodil střechu sportovní haly poličského gymnázia. Aktuální zprávu Pardubického kraje najdete zde: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/104283/mortimer-poskodil-strechu-sportovni-haly-gymnazia-v-policce-kraj-uspisi-jeji-planovanou-rekonstrukci Upozornění Gymnázia Polička V souvislosti s havarijní událostí na střeše tělocvičny gymnázia (poničení střešní krytiny v důsledku poryvů větru) je sportovní hala až do odvolání uzavřena. Provoz gymnastického sálu a posiloven ...

Oprava komunikací v Poličce

V říjnu odstartuje oprava dalších komunikací v našem městě. Konkrétně se jedná o ulice E. Beranové, Eiseltova, Jiráskova a Bezručova. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 5 mil. Kč. Stavební práce by měly skončit se závěrem letošního roku. Oprava zahrnuje vyfrézování stávajícího asfaltu a provedení nového, v části ul. Jiráskova ...

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 30.9.2019

V pátek 27.9.2019 proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně vyhodnocení ukončeného monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den, které bylo nařízeno Krajskou hygienickou stanicí po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Výsledky všech rozborů byly z hlediska bakteriálního znečištění ...

Nové stromy v Poličce

V září a říjnu vysadí město Polička prostřednictvím technických služeb města v lokalitě nových rodinných domků Bezručova asi 50 stromů v hodnotě cca 70 tis. Kč. Jde o kulovité višně, okrasné jabloně, červenolisté myrobalány, muchovníky, javory a jeřáby. Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Kašna na Palackého nám. bez sochy sv. Jiří

Ve středu 18. září byla z horní kašny na Palackého náměstí pomocí jeřábu odstraněna socha sv. Jiří a také podstavec s delfíny. Obě části byly odvezeny do restaurátorské dílny. Socha světce zde bude restaurována a vrátí se zpět na své místo na jaře příštího roku spolu s podstavcem s chrliči ...

Vyjádření provozovatele VHOS, a.s. k chlorování vody ze dne 11.9. 2019

Tímto vyjádřením reaguje VHOS, a.s. na aktuální dotazy týkající se obsahu chloru ve vodě dodávané v současné době do Poličky, Pomezí a Květné. Vzhledem k nestandardnímu provozu vodovodní sítě v uvedených lokalitách jsou koncentrace chloru ve vodě dosud značně rozkolísané a v posledních dnech byl často zaznamenáván i výraznější chlorový ...

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 9.9.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička další jednání s provozovatelem VHOS, a.s. k průběhu monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den. Na základě doposud známých výsledků byl dnes po dohodě provozovatele VHOS, a.s. a Krajské hygienicé stanice prodloužen stanovený rozsah odběrů o další týden. ...

Výsledky ankety „Liboháj“

Od 22. července 2019 probíhala na internetových stránkách města Poličky jednoduchá anketa, která měla za cíl zmapovat názory občanů na současnost i budoucnost této významné rekreační části města. Po dobu jednoho měsíce tak měli návštěvníci Liboháje, ale nejen ti, možnost k vyjádření. Zpracované výsledky ankety v grafech přinášíme níže. Ze ...

Čerpací zkoušky vrtů V6, V7 – omezení provozu v ulici U Vlečky

V souvislosti se zjišťováním příčin znečištění vody budou od začátku příštího týdne (9.9.2019) probíhat čerpací zkoušky vrtu V6 v lokalitě Mánesova a vrtu V7 v lokalitě Sídliště Hegerova. Po dobu čerpacích zkoušek budou průběžně odebírány vzorky pro zjištění kvality vody. Voda z vrtu V7 bude vypouštěna do kanalizační šachty jednotné ...

Připijte si na výročí gymnázia novými kelímky města Poličky!

„Paříš, Paříš, Pařím!“ Takové heslo najdete na nových půllitrových kelímcích města Poličky. Ty můžete koupit v informačních centru. Autorem kresby na kelímku není nikdo jiný než náš rodák Bohuslav Martinů. Hezké oslavy! Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Testovací živý přenos ze zasedání zastupitelstva

Testovací přenos můžete sledovat zde: https://www.policka.org/zive

Aktuální informace provozovatele veřejného vodovodu VHOS, a.s. - 4. 9. 2019

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává další prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu. O vývoji situace co se týká výsledků virologických vyšetření a mikrobiologických rozborů vody, jakož i o dalších skutečnostech a opatřeních provozovatele v ...

Prasklá vodovodní přípojka v Lezníku – odstávka vodovodu z důvodu opravy – 5.9.2019

čtvrtek 5.9.2019 od 8:00 do 14:00 h. Dle dnešního sdělení VHOS a.s. došlo v Lezníku k havárii (prasklá vodovodní přípojka pro č.p.120) v místě napojení na hlavní vodovodní řad. Z tohoto důvodu musí VHOS v době opravy, tedy ve čtvrtek 5.9.2019 mezi 8:00 a 14:00 hlavní řad uzavřít a provést ...

Oprava chodníku na ul. Čsl. armády

Během prázdninových měsíců probíhaly stavební práce na části chodníku u silnice II/362 na ulici Čsl. armády. Celkové výdaje jsou ve výši téměř 2 mil. Kč, z toho dotace činí cca 1mil. Kč. Jedná se o poslední část oprav chodníku na této ulici. Stavba se týká i úprav prostranství okolo budovy ...

Vyjádření provozovatele VHOS, a.s. ze dne 31.8.2019

V současné době se v médiích objevily nepravdivé informace týkající se aktuální kvality pitné vody v Poličce. Z tohoto důvodu odkazujeme na náš komentář k zakalení vody, ke kterému došlo v době po 21.8.2019. Informaci k těmto skutečnostem jsme prezentovali na těchto stránkách ihned po zjištění vzniklé situace – viz. ...

Uctili jsme památku Bohuslava Martinů

Ve středu 28. srpna uplynulo 60 let od úmrtí nejslavnějšího poličského rodáka, Bohuslava Martinů. Zároveň uplynulo 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska do jeho rodné Poličky. Právě filmem o převozu ostatků Bohuslava Martinů s názvem "Jsem doma" byl zahájen program dnů, kdy jsme si připomněli úmrtí slavného ...

Kvalita vody v Poličce, Pomezí a květné – 29.8. 2019

Dnes 29.8. 2019 proběhla další z řady koordinačních schůzek k situaci ohledně znečištění vodovodního řadu z přelomu července a srpna tohoto roku. Schůzky se kromě vedení města Poličky zúčastnili zástupci obcí Květná a Pomezí, Vodovodů Poličsko, firmy VHOS a.s. a hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim s.r.o., která v souvislosti ...

Téma kvality pitné vody

Pro přehlednost jsou veškeré zprávy o kvalitě vody v Poličce sjednoceny na jednom místě do tématu "kvalita vody" na webových stránkách města. V přehledu naleznete mimo jiné dostupné oficiální protokoly z kontrolních vzorků odebíraných průběžně provozovatelem vodovodní sítě v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 14.8.2019, kterým bylo ...

Kvalita pitné vody v Poličce, Květné a Pomezí – 26.8.2019

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k průběžnému monitoringu kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička ze dne 26. 8. 2019 Předložení průběžných výsledků monitorování kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička (vodovodní síť obce Polička, Pomezí Květná) - vyjádření Na základě předložených výsledků průběžného sledování kvality pitné vody ve ...

Velká rekonstrukce objektů Modřeckého rybníka

Město Polička realizuje zásadní obnovu a rekonstrukci výpustného a bezpečnostního objektu Modřeckého rybníka včetně hráze, po které vede silnice do Modřece. Stav vodního díla byl po dlouhé roky havarijní a docházelo k propadání vozovky na hrázi. Celkové náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč, 0,5 mil. jde z rozpočtu ...

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí trvá téměř 20 let a výměna dětí ZŠ Na Lukách se školou v Ebesi je stále velmi intenzivní a živá. Letos stráví týden ...

Zadržování a využití dešťové vody

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé Jitřenky. Osobně mám za to, že zachycování a využívání dešťové vody zahrádkáři ...

Slavnostní křest v rodišti skladatele

Violoncellista Petr Nouzovský si pro křest svého nového CD s nahrávkami Martinů violoncellových sonát z let 1939-1952 vybral Poličku, jako rodiště slavného skladatele. Slavnostní křest proběhl v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů v úterý 11. června. Petr Nouzovský si zároveň vybral kmotry pro své CD, stali se jimi prof. Jiří ...

Originální visutá zahrada vzniká v Poličce

V ulici Šaffova na stěně městské knihovny probíhají práce na originální visuté zahradě. Vysázeno zde je až 1300 květin, včetně bylinek, celkem asi 31 rostlinných druhů. Některé druhy brzy pokvetou. Visutou zahradu tohoto typu můžete najít pouze v pár velkých městech republiky, v exteriéru jsme dokonce jedni z prvních v ...

Martinů fest slavnostně zahájen

22. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl zahájen v neděli 5. 5. 2019. V roce, kdy si připomínáme 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, mělo zahájení festivalu neobyčejně slavnostní ráz, a to díky předání čestného občanství města Poličky profesoru Jaroslavu Mihulemu. Jaroslav Mihule patří k předním českým odborníkům specializujícím se ...

Děkujeme za fotografie

Další fotografie přicházejí na výzvu města Poličky "Jak vidíte své město?"! Děkujeme a v příloze ukázka fotografií, které vyfotil a zaslal pan Tomáš Hartman. http://www.policka.org/detail/14687/Mestsky-urad/Tiskove-zpravy/Jak-vidite-sve-mesto?/ Přejeme dobré světlo a těšíme se na další fotografie od Vás! Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Nové webové stránky města Poličky

Milí uživatelé internetu, město Polička několik měsíců připravuje nové webové stránky, které by měly po mnoha letech nahradit ty stávající, dnes již technicky i obsahově nevyhovující. Naším cílem je poskytnout pravidelným návštěvníkům (zejména tedy občanům města), ale i příležitostným uživatelům a turistům přívětivou, jednoduchou a přehledně strukturovanou webovou službu. Nechceme ...

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa přípravy infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Bezručova. Stavební práce zde probíhaly od podzimu loňského roku a zahrnovaly zejména budování komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení a plynovodu. Celkové náklady jsou ve výši 14 mil. Kč. Od poloviny dubna mohou majitelé parcel žádat o ...

Jára Cimrman, Igráček i Lichožrouti se na Vás těší v Poličce!

Poličské muzeum Vás zve na velmi zajímavé a originální výstavy. Příjměte pozvání! LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ 27. 4. - 1. 9. 2019 Výstavní sály Městské galerie v radnici, Palackého nám. Kdo je Vombat Jirka a čím je tento savec tak výjimečný? Poznejte svět Lichožroutů, zapojte se do návrhu nových vzorů ponožek, ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy