Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020

Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020 Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - ...

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jedlová

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________ Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá V Poličce, dne 30. 04. 2020 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. ...

Oznámení o veřejném projednání Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ____________________________________________________________ Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá V Poličce, dne 23. 04. 2020 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 ...

Druhé doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička

Pokyny pro pořízení Změny č. 3 ÚP Polička, která bude pořízena zkráceným postupem, vycházejí ze Zprávy o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019. Dne 12. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Města Polička usnesením č. 5b doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička o dva dílčí požadavky a dne 27. ...

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Pomezí po změně č. 2

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Pomezí po změně č. 2 V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Pomezí po změně č. 2.

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - ...

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________________ Spis. zn.: MP/04354/2018 V Poličce, dne 07. 06. 2019 č. j.: MP/15702/2019/OÚPRaŽP/VeM Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního ...

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1.

Nové oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Hegerova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ___________________________________________________________________________________________________ Spis. zn.: MP/16502/2016/14 Polička, 15. 11. 2018 Č. j.: MP/27959/2018/OÚPRaŽP/VeM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ...

Oznámení o pořízení Územní studie Borová - A, lokalita Naproti Pletárny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/25954/2017 Polička, 8. 10. 2018 Č. j.: MP/24158/2018/OÚPRaŽP/VeM Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k ...

Oznámení o pořízení územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/25954/2017 Polička, 8. 10. 2018 Č. j.: MP/24173/2018/OÚPRaŽP/VeM Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k ...

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Sádek

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/09463/2018 V Poličce, dne 29.08.2018 Č.j.: MP/21148/2018/OÚPRaŽP/EiJ Opr. úřední osoba: Ing. Jan Eisner O Z N Á M E N Í Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Trpín

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/02848/2018/15 Polička, 17. 4. 2018 Č. j.: MP/09210/2018/OÚPRaŽP/EiJ Opr. úřední osoba: Ing. Jan Eisner OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/04354/2018 V Poličce, dne 28.02.2018 Č.j.: MP/04500/2018/OÚPRaŽP/EiJ Opr. úřední osoba: Ing. Jan Eisner OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Široký Důl

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/28343/2017/14 Polička, 15. 2. 2018 Č. j.: MP/04219/2018/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Korouhev a vyhotovení úplného znění ÚP

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/27796/2017/14 Polička, 31. 1. 2018 Č. j.: MP/02711/2018/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako ...

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Korouhev

Územní plán Korouhev v úplném znění po vydání Změny č. 1 (viz přílohy): I. Textová část ÚP Korouhev II. Grafická část ÚP Korouhev zde (bez změn) Pořizovatel úplného znění ÚP Korouhev: Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička Projektant úplného znění ÚP Korouhev: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/23674/2017/18 Polička, 20. 12. 2017 Č. j.: MP/31272/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pomezí a vyhotovení právního stavu ÚP

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/18733/2017/25 Polička, 11. 12. 2017 Č. j.: MP/30253/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako ...

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Pomezí

Územní plán Pomezí v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy): I. Textová část ÚP Pomezí I.1 Výkres základního členění území I.2a Hlavní výkres - 1:5000 I.2b Hlavní výkres - 1:10000 I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací II.1a Koordinační výkres - 1:5000 II.1b Koordinační výkres - ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Široký Důl a vyhotovení právního stavu

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/09876/2017/15 Polička, 10. 7. 2017 Č. j.: MP/16844/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako ...

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Široký Důl

Územní plán Široký Důl v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy): I/0 Textová část ÚP Široký Důl I/1 Výkres základního členění území I/2 Hlavní výkres I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací II/1 Koordinační výkres II/4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Pořizovatel právního stavu ÚP Široký ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny 2017

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/08559/2017/16 Polička, 8. 6. 2017 Č. j.: MP/14417/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/28076/2016/17 Polička, 28. 2. 2017 Č. j.: MP/05075/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná 2016

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/25049/2016/17 Polička, 6. 1. 2017 Č. j.: MP/00571/2017/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byly poprvé ...

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový ...

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Smetanova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/20379/2016/05 Polička, 10. 11. 2016 Č. j.: MP/26600/2016/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení ...

Oznámení vyhotovení právního stavu Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/08631/2016/23 Polička, 22. 8. 2016 Č. j.: MP/19601/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako ...

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Hradčany

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/12576/2016/05 Polička, 16. 8. 2016 Č. j.: MP/19161/2016/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/08631/2016/15 Polička, 12. 7. 2016 Č. j.: MP/16480/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Borová

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/17887/2015/39 Polička, 27. 6. 2016 Č. j.: MP/15371/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Telecí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/00805/2016/27 Polička, 9. 6. 2016 Č. j.: MP/13885/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/04809/2016/15 Polička, 25. 5. 2016 Č. j.: MP/12492/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel Změny č. 3 Regulačního ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/14617/2014/40 Polička, 10. 3. 2016 Č. j.: MP/06094/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/28184/2015/18 Polička, 9. 3. 2016 Č. j.: MP/05931/2016/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako ...

Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Jih I.

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/11191/2015/10 Polička, 5. 2. 2016 Č. j.: MP/03170/2016/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení ...

Oznámení o pořízení Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/14337/2015/14 Polička, 15. 12. 2015 Č. j.: MP/28888/2015/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/14348/2015/21 Polička, 16. 10. 2015 Č. j.: MP/24113/2015/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel Změny č. 2 Regulačního ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Jedlová

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/09297/2015/29 Polička, 12. 10. 2015 Č. j.: MP/23550/2015/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/05751/2015/37 Polička, 7. 10. 2015 Č. j.: MP/23179/2015/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Korouhev

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/20470/2014/27 Polička, 23. 3. 2015 Č. j.: MP/06484/2015/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Svojanov

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/19172/2013/32 Polička, 31. 10. 2014 Č. j.: MP/21477/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/05957/2014/30 Polička, 21. 7. 2014 Č. j.: MP/14402/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/05450/2014/26 Polička, 15. 7. 2014 Č. j.: MP/13818/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/06808/2014/17 Polička, 14. 7. 2014 Č. j.: MP/13735/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Sádek

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/20046/2013/35 Polička, 18. 6. 2014 Č. j.: MP/11891/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a ...

Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Bezručova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/24436/2013/06 Polička, 2. 5. 2014 Č. j.: MP/08515/2014/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Široký Důl

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/08347/2013/36 Polička, 29. 1. 2014 Č. j.: MP/01867/2014/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/06829/2013/35 Polička, 26. 11. 2013 Č. j.: MP/22592/2013/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/07077/2013/18 Polička, 12. 6. 2013 Č. j.: MP/10994/2013/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6, ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pomezí

Městský úřad Polička odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/20334/2012/13 Polička, 25. 2. 2013 Č. j.: MP/03459/2013/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a ...

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná

Městský úřad Polička odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/18715/2012/14 Polička, 4. 1. 2013 Č. j.: MP/00190/2013/OÚPRaŽP/AM OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6, odst. 1, písm. c) ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/25237/2011/25 Polička, 27. 3. 2012 Č. j.: MP/05152/2012/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Stašov

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička  Spis. zn.:   MP/08203/2011/14                                                                  Polička, 1.8.2011 Č. j.:        MP/14951/2011/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka    OZNÁMENÍ   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Stašov, ...

Vydání opatření obecné povahy Regulační plán Městské památkové zóny Polička

 Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička    Spis. zn.:      MP/8115/2010/33                                                             Polička, 11.10.2010 Č. j.:            MP/13239/2010/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka    OZNÁMENÍ    Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování ...

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: OÚPRaŽP 467/10/22 Polička, 13.5.2010 Č. j.: MP/3900/2010/OÚPRaŽP/AM Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Změny ...

Územní plán obce Hartmanice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Dokumentace Územního plánu obce Hartmanice: Textová část: Průvodní zpráva Grafická část: 1. Širší vztahy (PDF není k dispozici) 2. Komplexní urbanistický návrh, doprava:     List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6 3. Voda, kanalizace:     List ...

Územní plán obce Nedvězí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí: A. Textová část:     Obsah průvodní zprávy     Průvodní zpráva     Tabulka bilance záboru ZPF B. Grafická část: 1. Hlavní výkres 2. Komplexní řešení území 3. Dopravní řešení 4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici) 5. Technická infrastruktura ...

Územní plán obce Trpín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 Dokumentace Územního plánu obce Trpín: A. Textová část:     Průvodní zpráva     Regulativy B. Grafická část: 1.     Širší vztahy 2a.   Hlavní výkres - část a) 2b.   Hlavní výkres - část b) 3.     Návrh využití území sídla Trpín 4.     Návrh využití území sídla Hlásnice 5a.   Dopravní řešení - ...

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Březiny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Č.j.: OÚPRaŽP 598/09-4 Polička, 24.6.2009 Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) jako pořizovatel Územního plánu Březiny (ÚP Březiny) oznamuje v souladu s ...

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Rybná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Č.j.: OÚPRaŽP 1690/08-3 Polička, 9. 1. 2009 Opr. úřední osoba: ing. Antonín Mihulka OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) jako pořizovatel Územního plánu Pustá Rybná (ÚP Pustá Rybná) ...

Regulační plán Polička - lokalita Mánesova

Zastupitelstvo města Polička vydalo dne 11.9.2008 opatřením obecné povahy č. 1/2008 Regulační plán Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 30.9.2008. Regulační plán (RP) Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou hlavní výkres, výkresy dopravní a technické infrastruktury, výkresy s ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování