Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města ve volebním období 2018 - 2022

Slib člena Zastupitelstva města Poličky - ustanovení § 69ods. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Starosta, místostarostka a členové Rady města Poličky byli zvoleni na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky 5.11.2018.

Jednací řád zastupitelstva k dispozici zde (v PDF)

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. června 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a pana Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května 2020

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Oldřicha Báču a Ing. Josefa Baláše, PhD. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Jitku Bidlovou, Ph.D. a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. února 2020

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020 příjmy ve výši 310.430,9 tis. Kč výdaje ve výši 343.540,6 tis. Kč schodek ve výši 33.109,7 tis. Kč, který je kryt třídou 8 - financování. Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022. ZM schvaluje poskytnutí dotací a ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka. ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 28. února 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, PhD., Ing. Štěpána Vlčka a pana Oldřicha Báču. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Miloše Grubhoffera. ZM schvaluje snížení běžných výdajů o 491,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na ...

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. prosince 2018

ZM schvaluje navržený program zasedání s výjimkou bodu č. 3. Pořízení změny č. 3 územního plánu města Poličky. ZM volí za členy návrhové komise Ing. Martina Kozáčka, Mgr. Milana Matouše a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., ověřením pana Radima Totuška a pana ...

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 5. listopadu 2018

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. a MUDr. Miloslava Kaprase. ZM stanoví počet členů rady města na 7 osob. ZM stanoví, že funkce starosty ...

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. září 2018

ZM schvaluje doplnění programu o úpravu usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018 týkající se prodeje pozemků v k. ú. Polička společnosti APOLLO CZ s. r. o. Polička. ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Markétu Šafářovou a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze ...

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 25. června 2018

1. ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. 2. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením RNDr. Ladislava Scheiba a MUDr. Miloslava Kaprase. 3. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok ...

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. dubna 2018

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Mgr. Davida Šafáře a Ing. Romana Kysilko. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, PhD., pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy. a/ ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. března 2018

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Jiřího Tomana, ověřením pana Miloše Grubhoffera a pana Pavla Štefku. ZM schvaluje pořadí žadatelů o koupi bytu v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech v lokalitě Bezručova ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2018

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a pana Radima Totuška. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018 - příjmy ve výši 294.041,7 tis. Kč ...

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. prosince 2017

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Jukla, Mgr. Markétu Šafářovou a pana Oldřicha Báču. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Jana Matouše a Ing. Josefa Baláše, Ph. D. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období ...

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. září 2017

ZM volí za členy návrhové komise pana Miloše Grubhoffera, pana Pavla Štefku a pana Otakara Pospíšila. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Marii Kučerovou. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2017. ZM schvaluje rozpočtové opatření ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. června 2017

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Jukla a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Radima Totuška, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2016 společně se ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. dubna 2017

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením pana Miloše Grubfoffera a pana Pavla Štefku. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací pro: - Ekocentrum Skřítek ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. února 2017

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a p. Radima Totuška. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017 příjmy ve výši 246.545,5 tis. Kč výdaje ...

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. prosince 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, p. Radima Totuška a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením Mgr. Jana Matouše, Ing. Romana Kysilko. a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Marie Kučerové, Polička na funkci uvolněné místostarostky ke dni 31. ...

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 14. září 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Mgr. Jana Matouše, p. Pavla Štefku a Ing. Romana Kysilko. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Jiřího Tomana. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2016 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. června 2016

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Davida Šafáře a Bc. Antonína Kadlece. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Oldřicha Báču, ověřením p. Radima Totuška a p. Miloše Grubhoffera. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2015 společně se zprávou ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. května 2016

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilko, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením p. Otakara Pospíšila a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací pro: - Artedu, ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 3. března 2016

ZM schvaluje změny v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2016: V kapitole 16 – Kultura a sport, běžné výdaje na straně č. 75, ř. č. 39 snížení o 600 tis. Kč u položky Regenerace památek (Hradby) a navýšení o 600 tis. Kč u položky na straně č. 76, ...

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2015

ZM volí za členy návrhové komise paní Mgr. Markétu Šafářovou, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Ing. Josefa Baláše a Bc. Antonína Kadlece. a/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015 dle důvodové zprávy. b/ ZM zmocňuje radu města k ...

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. září 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Mgr. Jana Jukla a pana Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Radima Totuška. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2015. ZM schvaluje rozpočtové opatření ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. června 2015

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Markétu Šafářovou, Ing. Romana Kysilka a Bc. Antonína Kadlece. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Pavla Štefku, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2014 společně se zprávou ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. dubna 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Bc. Antonína Kadlece a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. ZM neschvaluje vyřazení položky ve výši 50 tis. Kč z rozpočtového opatření č. 4/2015 v ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. února 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Otakara Pospíšila, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, pana Radima Totuška a pana Petra Šimona. ZM schvaluje navýšení o 622,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky v kapitole 41 – Pokladní ...

Usnesení přijatá na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. prosince 2014

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilku, pana Pavla Štefku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Radima Totuška. ZM neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 6611/5 o výměře 1163 m² v k.ú. Polička na ...

Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. prosince 2014

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Oldřicha Báču a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Miloslava Kaprase. a/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na doplnění podmínek prodeje pozemků v obci a k.ú. Polička za ...

Usnesení přijatá na 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. listopadu 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Romana Kysilko a p. Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana. ZM schvaluje doplnění programu o projednání dalších bodů, a to schválení složení osadních výborů a schválení termínu ...

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném

1/ ZM volí za členy návrhové Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Matouše a Mgr. Jana Jukla. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a pana Pavla Štefku. 3/ ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu voleb starosty, místostarostky a dalších členů ...

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. září 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a pana Jiřího Hejtmánka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2014. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ...

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 26. června 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Ladislava Scheiba a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Martina Plška. a) ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2013 společně se zprávou ...

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. dubna 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a pana Oldřicha Báču. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2014. ZM ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. března 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a MUDr. Patrika Lisého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Báčovou a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.. ZM schvaluje použití druhé části státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a ...

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. února 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a MVDr. Jiřího Teplého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Jiřího Hejtmánka. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2014 příjmy ve výši 207.129,5 tis. Kč ...

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 30. ledna 2014

ZM schvaluje doplnění odstavce c) a zrušení odstavce a) v bodě 2. článku III. a zrušení bodu 3. článku III. Dohody o spolupráci na zajištění prodeje nemovitosti uzavřené dne 1. 11. 2012, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/22 o výměře 411 m2 v k.ú. Polička od ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. listopadu 2013

1/ ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Patrika Lisého. 3/a ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2013. 3/b ZM zmocňuje RM k případnému ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. 9 .2013

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2013. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička, ve výši 12 tis. Kč na činnost organizace. - Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na nátěrové hmoty pro ...

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. 6. 2013

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, pana Oldřicha Báču a paní Marii Báčovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Bc. Antonína Kadlece. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem města Poličky za rok 2012 společně se zprávou ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 18. 4. 2013

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013 na akci „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace – III. etapa, ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,dle důvodové ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. listopadu 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Putnu a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu Bc. Antonína Kadlece a paní Marii Báčovou. ZM schvaluje poskytnutí finanční výpomoci v částce 622 000,- Kč Základní škole Na Lukách Polička, ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Matouše, pana Bohumila Bednáře a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Martina Plška, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2012. ZM schvaluje rozpočtovou ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. srpna 2012

  ZM se zavazuje vyčlenit v rozpočtu města na rok 2013 částku ve výši cca 6 mil. Kč na realizaci II. etapy rekonstrukce Tyršovy ulice. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2012. Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.  

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 21. června 2012

  ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Ladislava Scheiba, pana Bohumila Bednáře a Mgr. Jana Putnu. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Bc. Antonína Kadlece, ověřením zápisu paní Marii Báčovou a MUDr. Patrika Lisého. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem Města Poličky za rok 2011 společně se ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 19. dubna 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a MUDr. Vlastimila Slezáčka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením zápisu MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře. a) ZM neschvaluje návrh na povýšení finančního příspěvku na činnost Městské organizace Klubu důchodců ČR z 30 ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 19. 4. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění    SVOLÁVÁM  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 16.30 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Rozpočtová změna č. 2/2012 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Zřízení ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. února 2012

ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012 příjmy ve výši 225.796,8 tis. Kč výdaje ve výši 236.765,2 tis. Kč schodek ve výši 10.968,4 tis. Kč který je kryt třídou 8 – financování Závaznými ukazateli na rok 2012 se stávají: - běžné příjmy včetně dotací ve výši 168.367,5 ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 2. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění         SVOLÁVÁM   ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 23. února 2012 v 16:30 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Návrh rozpočtu města Poličky na ...

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 12. 2011

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Báčovou, Bc. Antonína Kadlece a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a MUDr. Martina Plška. a) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města konané dne 22. 12. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění   SVOLÁVÁM   ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 11.30 h. do zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce.   PROGRAM: 1. Prodej pozemku v průmyslové zóně 2. Různé 3. ...

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 11. 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MVDr. Jiřího Teplého a JUDr. Marii Tomanovou. ZM schvaluje prodej domu č.p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 20. října 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Marii Báčovou, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Miloslava Kaprase. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2011. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: • Ekocentrum Skřítek Praha, ve výši ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. září 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Vlastimila Slezáčka a Bc. Antonína Kadlece. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MUDr. Martina Plška a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2011. ZM schvaluje realizaci stavby ...

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. června 2011

ZM schvaluje doplnění programu o projednání rekonstrukce plaveckého bazénu – I. etapa – financování. ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Ladislava Scheiba, ověřením zápisu MVDr. Jiřího Teplého a RNDr. Milana Janečku. ZM schvaluje ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 6. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 23. června 2011 v 1630 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce. PROGRAM: 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2010 2. Závěrečné účty ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 4. 2011

ZM schvaluje doplnění programu o delegování zástupců města Poličky do orgánů LIKO SVITAVY a. s., Svitavy. ZM ruší usnesení č. 17 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010. ZM ruší usnesení č. 21 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010. ZM schvaluje ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. února 2011

ZM neschvaluje návrh na zařazení částky ve výši 400 tis. Kč na opravu cest na hřbitově u kostela sv. Michala do návrhu rozpočtu roku 2011. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011 příjmy ve výši 288.682,5 tis.Kč výdaje ve výši 291.988,0 tis.Kč schodek ve výši 3.305,5 tis.Kč ...

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 9. prosince 2010

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2010. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2011 takto: a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými ...

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2010

 1/ ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Milana Janečku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Oldřicha Báču. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Jiřího Hejtmánka, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše. 3/ ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu voleb starosty, místostarosty a dalších členů ...

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na pondělí 8. listopadu 2010 v 1630 h. do velkého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Složení slibu členy zastupitelstva města 2. Volba starosty ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 9. 2010

ZM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2010. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2010 dle důvodové zprávy, přičemž výdaje na výkup pozemků v průmyslové zóně p. č. 1210/21, 1210/40 a 1210/41 v k. ...

Usnesení z mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 7. 2010

1/ ZM volí za členy návrhové komise Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, Ing. Martina Kozáčka a pana Jiřího Hejtmánka. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu MUDr. Vlastimila Slezáčka a Mgr. Petra Nožku. 3/ ZM schvaluje investiční záměr „Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ ...

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelsva města Poličky konaného dne 17. 6. 2010

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu MUDr. Jiřího Tomana a MVDr. Jiřího Teplého. ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2009 společně se zprávou o ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na čtvrtek 17. června 2010 v 1630 h, do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Závěrečný účet Města Poličky za rok 2009 2. Závěrečné ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 4. 2010

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Putnu. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením zápisu Mgr. Petra Nožku a paní Marii Kučerovou. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské ...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na čtvrtek 22. dubna 2010 v 16.30 h, do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Rozpočtová změna č. 2/2010 2. Program regenerace městských památkových ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 2. 2010

 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Mgr. Davida Šafáře a pana Bohumila Bednáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Rostislava Koumara, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a MVDr. Jiřího Teplého. ZM: I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2010 příjmy ve výši 282.645,4 tis. Kč ...

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 10. 12. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc., MUDr. Patrika Lisého a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a MVDr. Jiřího Teplého. ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Polička jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic ...

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 10. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Putnu, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a pana Eduarda Střílka. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. 9. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Rostislava Koumara a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2009. ZM schvaluje rozpočtovou ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu Mgr. Petra Zaala a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala CSc. ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2008 společně se ...

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009 ZM volí za členy návrhové komise pana Rostislava Koumara, paní Marii Kučerovou a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Šafáře, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 3. 2009

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Nožku, pana Bohumila Bednáře a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 26. 2. 2009

ZM volí za členy návrhové komise pana Eduarda Střílka, pana RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a paní Marii Kučerovou. ZM: I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2009 příjmy ve výši 307.749,7 tis. Kč ...

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 12. 2008

ZM volí za členy návrhové komise pana MUDr. Miloslava Kaprase, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením Mgr. Miroslava Popelku a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2008. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 30.10.2008

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Jiřího Tomana a MUDr. Patrika Lisého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Zaala, ověřením Mgr. Davida Šafáře a paní Marii Kučerovou. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro: - Dětské informační centrum v Poličce, ve ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 9. 2008

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, Mgr. Miroslava Popelku a pana Eduarda Střílka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana RNDr. Milana Janečku, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2008. ZM schvaluje rozpočtovou změnu ...

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 6. 2008

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 6. 2008 1/ ZM volí za členy návrhové komise pana MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Davida Šafáře a pana Jiřího Hejtmánka. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením zápisu MUDr. Patrika Lisého a RNDr. Milana Janečku. ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008 ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Petra Nožku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Rostislava Koumara. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře. ZM schvaluje rozpočtovou ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008 ZM schvaluje doplnění programu bodu č. 10 Různé za c), a to: o projednání petice proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008. ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, MUDr. Patrika Lisého a ...

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 12. 2007

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 12. 2007 ZM schvaluje doplnění programu zasedání o projednání Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Polička jako prodávajícím a panem Rostislavem Koumarem jako kupujícím. ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Putnu, Doc. Ing. Zdeňka ...

Přehled termínů zasedání Zastupitelsta města Poličky v roce 2008

Usnesením Zastupitelstva města Poličky č. 13 ze dne 15. 11. 2007 byly schváleny tyto termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2008: ÚNOR 28.2. zasedání zastupitelstva. DUBEN 24.4. zasedání zastupitelstva. ČERVEN 12.6. zasedání zastupitelstva. ČERVENEC, SRPEN – prázdniny. ZÁŘÍ 11.9. zasedání zastupitelstva. ŘÍJEN 30.10. zasedání zastupitelstva. PROSINEC 11.12. zasedání zastupitelstva. ...

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Jiřího Tomana. ZM schvaluje rozpočtovou změnu ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007 ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Bohumila Bednáře a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Vlastimila Slezáčka. ZM schvaluje Rozbor ...

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Bc. Miroslava Popelku, pana Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a MUDr. Miroslava Kaprase . ZM schvaluje Obecně ...

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007 1/ ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, paní Marii Kučerovou a MUDr. Miloslava Kaprase. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Milana Janečku, ověřením Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Putnu. 3/ ZM schvaluje ...

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Vlastimila Slezáčka, Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Nožku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara. ZM schvaluje ...

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Zaala, RNDr. Milana Janečku a MUDr. Jiřího Tomana. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a pana Bohumila Bednáře. ZM neschvaluje provedení úprav ...

Usnesení zastupitelstva města dne 7. 12. 2006

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 12. 2006 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, pana Jiřího Hejtmánka a MVDr. Jiřího Teplého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Putnu, ověřením zápisu pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Zaala. ...

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8.11. 2006

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2006 ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města. ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů. ZM volí do funkce místostarostky JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. ZM volí do rady města tyto další členy: MUDr. ...

Zastupitelstvo města ve volebním období 2006-2010

Zastupitelstvo města ve volebním období 2006-2010 Slib člena Zastupitelstva města Poličky - ustanovení § 69ods. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou ...

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006 ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1428/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění ...

Usnesení zastupitelstva města dne 14. 9. 2006

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 14. 9. 2006 ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2006. ZM ukládá RM pravidelně hodnotit a přijímat opatření k problematice plnění rozpočtu města zejména v oblastech - splnění podmínek pro zajištění dotací zahrnutých v rozpočtu - ...

Usnesení zastupitelstva města dne 15.6. 2006

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 6.2006 ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2005. ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2005. ZM schvaluje pořízení nového ...

Usnesení zastupitelstva města dne 27.4. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27.4.2006 ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2005 bez výhrad. ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Mikroregion Poličsko. ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Kraj Smetany a ...

Usnesení zastupitelstva města dne 16.2. 2006

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 2. 2006 ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2006 takto: kapitola Osadní výbory – zvýšení finančních prostředků na opravy komunikací, ř. č. 6 - opravy komunikací – Lezník a Střítež + 300,0 tis. Kč kapitola Místní ...

Usnesení zastupitelstva města dne 8.12. 2005

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 8. 12. 2005 - ZM schvaluje plán odpadového hospodářství města Poličky.- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006: a) změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Rozmarýnek, Polička, Riegrova 7, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Rozmarýnek Polička“ b) změnu a úplné ...

Usnesení zastupitelstva města dne 3.11. 2005

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 3. 11. 2005 ZM schvaluje způsob financování oprav a stavebních úprav domu č. p. 185, ul. Vrchlického v Poličce takto: 200.000,-- Kč bude uvolněno v roce 2005, zbývajících 241.085,-- Kč bude uvolněno v roce 2006. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2005. ZM neschvaluje usnesení, ...

Usnesení zastupitelstva města dne 15.9. 2005

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15.9. 2005 ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2005. ZM schvaluje dvouletou úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby do 30.9. 2007. ZM schvaluje předložený postup ...

Usnesení zastupitelstva města dne 23.6.2005

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM ukládá RM vyhodnotit stavební akci „Suchý poldr“ pro ZM v 9/05, pojmenovat nedostatky s cílem zvýšit účinnost řídících i kontrolních systémů včetně akceschopnosti kontrolního výboru ZM. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2005. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Sportovní klub ...

Usnesení zastupitelstva města dne 21.4.2005

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2005. ZM bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky o prověření průběhu výstavby stavební akce „Suchý poldr v Poličce“ a zjišťuje ji jako neúplnou. Proto RM usnesením č. 102 ze dne 21. 3. 2005 uložila OKS nechat vypracovat nezávislé posouzení rozpočtu víceprací stavby ...

Usnesení zastupitelstva města dne 24.2.2005

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města PoličkyZM: I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2005 dle přiloženého návrhu v tomto znění:- běžné příjmy včetně dotací ve výši 168.972,4 tis. Kč- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 27.758,0 tis. Kč- běžné výdaje včetně dotací a rezervy ve výši 1 72.260,7 tis. Kč- kapitálové výdaje ...

Usnesení zastupitelstva města dne 16.12.2004

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 12. 2004 ZM schvaluje doplnění zřizovacích listin: Mateřská škola Rozmarýnek, Polička, okres Svitavy v čl. VIII. vymezení doplňkové činnosti „K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku vykonává organizace doplňkovou činnost: - hostinskou činnost ...

Usnesení zastupitelstva města dne 8.12.2004

Usnesení z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 8. 12. 2004 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2004 o místních poplatcích. ZM schvaluje ...

Usnesení zastupitelstva města dne 4.11.2004

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 4. 11. 2004 ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2004. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro: - Junák – středisko TILIA v Poličce, ve výši 10 tis. Kč na setkání skautů. - TJ Spartak Polička – lyžařský oddíl, ve výši ...

Usnesení zastupitelstva města dne 9.9.2004

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 9. 9. 2004 ZM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě Nábřeží svobody, Polička – změna usnesení ZM č. 5/b, písm. e) ze dne 24. 6. 2004. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí ...

Usnesení zastupitelstva města dne 24.6.2004

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2004. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro- Farní charita v Poličce, ve výši 135.000,- Kč na charitativní projekty - Pionýr – pionýrská skupina v Poličce, ve výši Kč 30.000,-- na činnost - Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve ...

Usnesení zastupitelstva města dne 13.5.2004

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2003 bez výhrad.ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2003 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2003 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.ZM bere ...

Usnesení zastupitelstva města dne 8.4.2004

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje doplnění programu o problematiku výběrových řízení na investiční akce financované Městem Polička. ZM schvaluje použití státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2004 v celkové výši na akci Památník B. Martinů – celková stavební obnova domů č.p. 112, ...

Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2004

Usnesení z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje doplnění programu o zásadní hlasování ve věci realizace „Projektu plazmové technologie“ v Poličských strojírnách, a.s. Polička. ZM projednalo na svých veřejných zasedání ve dnech 19. 2. 2004 a 4. 3. 2004 záměr umístění „Projektu plazmové technologie“ předložený firmou OMNIPOL a.s., ...

Usnesení zastupitelstva města dne 19.2.2004

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje doplnění programu o projednání budoucích kupních smluv na prodej pozemků v průmyslové zóně v lokalitě bývalého zahradnictví a o schválení textu směnné smlouvy.ZM bere na vědomí informaci zástupce Poličských strojíren, a.s. o projektu technologie plazmatronu v areálu Poličských strojíren s tím, že dne 4. ...

Usnesení zastupitelstva města dne 11.12.2003

ZM schvaluje doplnění programu o projednání výkupu pozemků v lokalitě Mánesova pro obytnou zónu. Dále o bezúplatný převod pozemku p.č. 1384 v k.ú. Polička z TJ Spartak Polička na Město Poličku a o prodej objektu hotelu OPUS. ZM schvaluje vypuštění záměru prodeje pozemkových parcel č. 3701/5, č. 3681/1, č. 3687/2 a domu ...

Usnesení zastupitelstva města dne 30.10.2003

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje doplnění programu o projednání prodeje nebytových prostor v domě č.p. 606-607 na ul. 1. máje v Poličce stávajícím nájemcům a o projednání zprávy kontrolního výboru o provedení kontroly dle usnesení ZM č.9 z 28. 8. 2003.ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2003.ZM ...

Usnesení zastupitelstva města dne 8.10.2003

ZM schvaluje prodej stavebních pozemků parcela č. 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378 a 3379 v k.ú. Radiměř zastavěných budovami v areálu „Muničního skladu ...

Usnesení zastupitelstva města dne 28.8.2003

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2003. ZM ruší svá usnesení č. 14a) ze dne 24. 4. 2003 a č. 18 ze dne 26. 6. 2003 týkající se prodeje hotelu OPUS společnosti FANIA, spol. s r.o. ZM schvaluje prodej hotelu OPUS p. Oldřichu Báčovi a ...

Usnesení zastupitelstva města dne 26.6.2003

ZM schvaluje doplnění programu zasedání o zprávu kontrolního výboru ke komunikaci ve Stříteži. ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Víta Češku, Ing. Marii Hamanovou a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. ZM pověřuje provedením zápisu MUDr. Jiřího Tomana, ověřením PhDr. Zlatu Pražanovou a Ing. Josefa Baláše, PhD. ZM schvaluje ...

Usnesení zastupitelstva města dne 24.4.2003

Usnesení přijatá na 2. letošním zasedání Zastupitelstva města Poličky ZM schvaluje doplnění programu o seznámení s problematikou městských hradeb v rámci rozpočtové změny č. 3/2003. ZM schvaluje doplnění programu o žádost Divadelního spolku Tyl – poskytnutí dřevní hmoty. ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Mgr. Víta Chadimu ...

Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2003

usnesení přijatá na 1. zasedání letošního roku ZM schvaluje zařadit do programu zasedání do bodu různé Záměr města Poličky prodat objekt hotelu OPUS a Záměr města Poličky požádat o převedení objektů armády do majetku města. ZM volí za členy návrhové komise p. Bohumila Bednáře, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Petra ...

Usnesení zastupitelstva města dne 12.12.2002

Usnesení přijatá na 8. zasedání ZM ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Víta Češku, Ing. Jana Tesaře a p. Miloslava Červa. ZM pověřuje provedením zápisu p. Eduarda Střílka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a MVDr. Jiřího Teplého. ZM ruší organizační složku města I.mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. ...

Usnesení zastupitelstva města dne 14.11.2002

ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Milana Janečku, PhDr. Zlatu Pražanovou a Ing. Josefa Baláše, Ph.D. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Víta Češku, ověřením Ing. Marii Hamanovou a MUDr. Jiřího Tomana. ZM volí Mgr. Petra Zaala, JUDr. Marii Tomanovou a p. Bohumila Bednáře za členy komise ...

Usnesení zastupitelstva města dne 26.9.2002

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. 9. 2002 1/ ZM volí za členy návrhové komise p. Bedřicha Glosera, MUDr. Jiřího Tomana a p. Bohumila Bednáře. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu p. Josefa Popelku, ověřením JUDr. Marii Tomanovou a MUDr. Vlastimila Slezáčka. 3/ ZM bere ...

Usnesení zastupitelstva města dne 20.6.2002

4. zasedání 1/ Zastupitelstvo města neschvaluje návrh na doplnění programu o "projednání bodu rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení". 2/ Zastupitelstvo města volí za členy návrhové komise p. Ing. Jana Tesaře, Jaroslava Martinů a Ing. Františka Grundlocha. 3/ ZM pověřuje provedením zápisu MVDr Jiřího Teplého, ověřením p. Jiřího Hejtmánka ...

Usnesení zastupitelstva města dne 18.4.2002

ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle Vyhlášky města Poličky č.2/95 ve znění Vyhlášky města Poličky č.1/2002 v tomto objemu: na zateplení obvodového pláště celkem 300 tis. Kč na obnovu střechy: 240 tis. Kč na vestavby bytů do půdního prostoru celkem: 300 tis. Kč na obnovu fasády celkem ...

Usnesení zastupitelstva města dne 28.2.2002

Usnesení zastupitelstva města dne 28. 2. 2002 1/ ZM volí za členy návrhové komise pp. MUDr. Jiřího Tomana, MUDr. Stanislava Ševčíka a Jiřího Hejtmánka. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu p. Josefa Popelku, ověřením Ing. Františka Grundlocha a p. Karla Neřolda. 3/ ZM neschvaluje usnesení, kterým by vzalo na vědomí „Zprávu ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města