Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Informace o zpracování osobních údajů

Město Polička, se sídlem Palackého nám. 160, Polička, 57201, IČO 00277177 (dále jen “ Město“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Město zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména ...

Organizační řád Městského úřadu Polička

Organizační řád - viz přílohy

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu: - Město Polička 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: - Město Polička jako územní samosprávný celek vzniklo z titulu zákona č. 367/90 Sb.o obcích ke dni 24. listopadu 1990. Je právnickou osobou, která v ...