Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nový altánek v Liboháji

Při procházce Libohájem si nyní můžete odpočinout v novém altánku, který je replikou původního altánu. Je ze smrkového dřeva, podlaha z modřínu. Město stavbou reaguje na výsledky ankety o využití lesoparku Liboháj, která proběhla v loňském roce. Jedním z výstupů ankety byl názor, že právě altánek je důležitou součástí tohoto ...

Sv. Jiří na svém místě

V pondělí 27. července 2020 se vrátila na horní kašnu na Palackém náměstí restaurovaná socha sv. Jiří. Nový podstavec kašny je tak kompletní. Osazení kašny proběhlo za pomocí těžké techniky přímo z korby nákladního automobilu. Již v minulém týdnu proběhla zkouška, zda trysky delfínů na nové kopii podstavce fungují. Ano, ...

Deštivý červen 2020 – 210 mm srážek v Poličce

Vážení a milí poličští spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za letošním, nezvykle deštivým, měsícem červnem, kdy v našem městě napršelo 210 mm vody (údaj z areálu firmy Agronea a.s. Polička) a celostátní průměr dosáhl 151 mm srážek. Tento aktuální stav je nejvyšší od roku 1960, pouze rok 2013 se tomuto ...

Barokní kašny v novém

Nová kopie podstavce pro sochu sv. Jiří byla umístěna v červenci na horní kašnu na Palackého náměstí. Od loňského roku zde probíhá restaurování dvou kašen se sochami sv. Michaela Archanděla a sv. Jiří a také sochy sv. Jana Nepomuckého před radnicí. Vše společně s morovým sloupem a barokní radnicí tvoří ...

Čistění Synského rybníku

V pátek 3. července proběhla na Synském rybníku úspěšná akce pro jeho vyčištění. Snahou bylo omezit trsy trávy, které rostou ode dna a zároveň i plovoucí zelený okřehek, který je viditelný na hladině a zachytává se v trsech trávy. Z těchto důvodů byla vyrobena i speciální stahovadla pro odstranění obou ...

Čistíme Synský rybník!

Vážení a milí spoluobčané, na základě velmi neutěšené situace znečištění Synského rybníka organizuje město Polička na pátek 3. července velkou akci. Od ranních hodin bude probíhat čištění rybníka. Naší snahou je omezit trsy trávy, které rostou ode dna a zároveň i plovoucí zelený okřehek, který je viditelný na hladině a ...

Budova dětského domova – co dál?

Město Polička má s budovou dětského domova velké plány pro další využití. Vzniknout tu má bytový dům až s 20 nájemnými byty různé velikosti, od 1+1 po 3+1. Jedná se tedy o další místo, které by mělo městu pomoci s poptávkou po volných bytech. V současné době se připravuje zadání ...

Den památky obětí komunistického režimu

Dne 27. 6. 2020 si připomeneme političku Miladu Horákovou, kterou komunistický režim popravil před 70 lety při politických procesech. Milada Horáková se kvůli své neústupnosti během soudního jednání stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Výročí její popravy se od roku 2004 připomíná jako Den památky obětí komunistického ...

Historická oprava kostela sv. Jakuba

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři, dovolte mi z pohledu města napsat pár vět ve věci probíhající historické opravy poličského kostela sv. Jakuba, jehož rozměr a význam je umocněn světničkou ve věži, kde se narodil hudební velikán Bohuslav Martinů. Je to již 10 let, co jsme s tehdejším biskupem královehradecké diecéze ...

Nová praktická lékařka v Poličce

Ke dni 30. dubna 2020 ukončila svoji činnost praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová. Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře. Výběrové řízení proběhlo 17. června 2020 a novou praktickou lékařkou je MUDr. Alena Dvořáková. MUDr. Alena Dvořáková dosud pracovala jako lékařka ...

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova je již dlouho veřejností diskutována jako problematická a opakovaně řešena nejen komisí dopravní a bezpečnostní, ale i odborem dopravy MěÚ Polička. Na nebezpečí upozorňují někteří řidiči a obyvatelé města, kteří tuto křižovatku využívají. Frekvence dopravy se v ulici Wolkerova podstatně zvýšila díky nové výstavbě v ...

Opravy objektu pohřebních služeb v Poličce

V měsících říjen 2019 – duben 2020 proběhly stavební úpravy budovy na Centrálním hřbitově v Poličce. Město do oprav investovalo 2,5 mil. Kč. V rámci projektu tak byla realizována výměna oken a předních dveří budovy, vybudováno bylo nové sociální zařízení s bezbariérovým přístupem a vznikla nová místnost, která zajistí důstojné ...

Svitavští Tuři pomáhají

Členové basketbalového klubu DEKSTONE Tuři Svitavy přivezli pro město Polička 700 kusů respirátorů. Tento sponzorský dar převzal starosta města Jaroslav Martinů s místostarostou Pavlem Štefkou z rukou hráčů Šimona Puršla a Václava Bujnocha. Naše město tak patří mezi další ve svitavském regionu, kde basketbalisté pomohli a pomáhají. Stále potřebné ochranné ...

Aktuální velké stavby v Poličce

Pokračují velké stavební akce v Poličce - první etapa rekonstrukce ulic v historickém centru – část ulice Pálená (od Šaffovy po Tylovu). Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná včetně opravy kanalizace a výměny veřejného osvětlení je v hodnotě cca 15,5 mil. Kč a jde z rozpočtu města. Zhotovitelem díla je ...

Velká obnova Heydukovy ulice

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás informovat, že se našemu městu podařilo přesvědčit Pardubický kraj, aby pokračoval v opravě silnice z Kamence vedoucí do Poličky. Oprava tak naváže na obnovu silnice v obci Kamenec směrem na Poličku až k Tylovu domu. Původní záměr kraje byl, opravit pouze silnici v ...

Výměna svítidel veřejného osvětlení pokračuje

První etapa výměny svítidel veřejného osvětlení za podpory dotace z programu Efekt proběhla v našem městě vloni. Díky dotaci bylo vyměněno 337 svítidel v hodnotě 4,8 mil. Kč (2 mil. hrazeny z dotace) zejména okolo průjezdných úseků silnic I. a II. třídy a Palackého náměstí. Záměrem programu je náhrada stávajících ...

Otevření školek od 25. května 2020

Rada města Poličky v pondělí 11. května schválila obnovení provozu všech poličských mateřských škol, a to od 25. května 2020. 14 dní před otevřením proběhnou přípravy na provoz tak, aby vše odpovídalo předepsaným hygienickým opatřením. Všechny školky byly zásobeny ochrannými prostředky (dezinfekce, rukavice, roušky apod.), které poskytlo město Polička a ...

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí osvobození naší republiky a uctění památky padlých ve II. světové válce se uskutečnilo 8. května 2020. Letos v roce, kdy si připomínáme 75. výročí osvobození. Starosta města Poličky Jaroslav Martinů položil květiny na místech připomínajících válečné události a oběti – u Památníku obětem války ...

Vzpomínka na květen 1945

8. května si na Centrálním hřbitově v Poličce každý rok připomínáme osvobození naší vlasti a společně vzpomínáme na oběti 2. světové války. Letos ještě ozvláštněno tím, že oslavujeme 75. výročí této historické události. I v letošním roce uctí zástupci města Poličky v čele se starostou Jaroslavem Martinů památku obětí 2. ...

Dětská hřiště v novém

V dubnu proběhla oprava a také doplnění některých nových herních prvků na 6 poličských dětských hřištích. Na sídlišti Hegerova mohou děti například využít nový domeček s lavičkami a kreslící tabulí, nový kolotoč, řetízkovou dvouhopačku a šplhací sestavu. Na dětském hřišti v ulici J. Suka je čeká nová houpačka a balanční ...

Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce – informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen. Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané ...

Na poličském náměstí máme Rouškovníky

Ve středu odpoledne se na Palackého náměstí v Poličce objevily 2 Rouškovníky. Dva stromy si vybrala Oblastní charita Polička a její zaměstnanci sem pověsili roušky pro potřeby poličských obyvatel. Roušky poskytla OCHP a řada dobrovolníků. Děkujeme! Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zamyšlení, co dál...

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi malé zamyšlení nad současnou nelehkou situací způsobenou koronavirovou nákazou a hospodářským dopadem nejen na naše město. Současný rozsah koronavirové infekce překvapil celý svět. Je velice správné, že hlavní prioritou musí být ochrana zdraví a minimalizace ztrát na lidských životech. Přejme si, aby všechna odborná ...

Dokončení opravy chodníku podél silnice I/34

Plánované stavební práce v Poličce nebyly zastaveny ani během mimořádných opatření. V březnu a dubnu pokračuje po zimní přestávce rekonstrukce chodníku podél silnice I/34. Stavba probíhá od kruhového objezdu po pravé straně silnice kolem parku a navázala na již opravenou část. Stávající asfalt nahradila nová betonová zámková dlažba. Rekonstrukce chodníku ...

Důležité informace pro pacienty MUDr. Kadidlové

Praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová ukončí k 30. dubnu 2020 svoji činnost. Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře, ale ten bude moci zahájit svoji činnost až s určitým zpožděním. Proto je důležité, aby pacienti oslovili doktorku Kadidlovou a nechali si ...

Uzavření hlavního mostu v parku

Od úterý 14. dubna 2020 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřen hlavní most v poličském parku. Uzávěrka mostu se předpokládá do konce října tohoto roku. Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 7,5 mil. Kč. Ocelový nýtovaný most z roku 1901 vykazuje již delší dobu statické narušení a jeho oprava ...

Informace pro pacienty MUDr. Kadidlové -10.4.2020

V souvislosti se záměrem MUDr. Kadidlové ukončit k 30.4. tohoto roku svou činnost, bylo obratem ve čtvrtek 9.4. za součinnosti Města Poličky vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na ambulantní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Poličky. Přihlášky lze podat ve lhůtě do 27. května 2020 ...

Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V týdnu od 14. dubna začala očekávaná rekonstrukce ulic v centru města Poličky – Pálená, Fortna a Štěpničná. Opravy ulic jsou naplánovány ve 3 etapách, které předpokládáme v těchto termínech: první etapa – polovina dubna – polovina července – část ulice Pálená (od Šaffovy po Tylovu) druhá etapa – polovina ...

Nové změny v opatřeních po jednání vlády 6. dubna 2020

Individuálně sportovat bude možné bez roušek, vláda od čtvrtka umožní i provoz některých prodejen. Od úterý 7. dubna mohou občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a ...

Zákaz volného pohybu osob prodloužen do 11. dubna 2020

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna! Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vzala na vědomí vláda na svém jednání 30. března. I nadále tedy platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České ...

Ohlédnutí za počasím nejen roku 2019

Vážení a milí spoluobčané, v celém světě velice rychle roste neklid a znepokojení nad změnami počasí, kterého jsme svědky v posledních několika letech. Fatální a nebývalý rozsah požárů v Austrálii, Amazonii, Kalifornii a též i na Sibiři včetně mnoha dalších faktorů, jako např. vysychání řek jsou již tak silnými důkazy ...

Nová opatření vlády ze dne 26. 3. 2020 – otevření některých provozoven

Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví změnili některá stávající opatření v rámci trvajícího nouzového stavu. Od pátku 27. března budou moci být nově otevřeny provozovny poskytující služby zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání – blíže viz. příloha. Provozovatelé prodeje potravin jsou také ...

Výrazné omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji – aktuální upravené spoje!

Od soboty 28. března došlo k redukci veřejné autobusové i železniční dopravy Pardubického kraje. Víkendové autobusové spoje jsou zrušeny bez náhrady až do odvolání! Kraj se dohodl s přepravci a reaguje tak na fakt, že veřejná autobusová i železniční přeprava není v souvislosti s mimořádnými opatřeními téměř využívána. Informace zde. ...

Poličské gymnázium tiskne!

Části ochranných štítů, po kterých je v republice velká poptávka, na svých 3D tiskárnách vyrábí i naše gymnázium, zapojilo se tak do akce Tiskne celé Svitavsko! „S naší 3D tiskovou laboratoří (www.gympolicka.cz/laborator-3d-tisku) jsme se zapojili do akce "Tiskne celé Svitavsko" (http://tisknecelesvitavsko.cz/). Jedná se o komunitní projekt, který reaguje na aktuální ...

Informace veřejnosti - roušky

Vážení občané, velice vám děkujeme za kázeň a disciplínu, kterou v době nouzového stavu máte. Město Polička podle dodávek ochranných pomůcek provádí jejich distribuci přesně určeným lékařským zařízením, zdravotníkům a sociálním službám. Distribuce je organizována bezpečnostní radou města za pomoci hasičů, městské policie a při dalších aktivitách nám pomáhá Charita ...

Prodloužení omezujících opatření, změna otevírací doby obchodů pro seniory - 24.3.2020!

Vláda v pondělí 23.3.2020 prodloužila omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, do středy 1. dubna 2020. Apelujeme na povinné nošení roušek na veřejnosti! Upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března (v příloze) se nařizuje pobývat na veřejně ...

Pomoc pro seniory a hendikepované

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží, léků apod. Kontaktovat je možné linku Sociálního odboru MěÚ Polička denně od 8-12 h. tel. 734 152 221, 733 713 627

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička!

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička! Rada města Poličky na svém jednání dne 23. 3. 2020 rozhodla s platností od 25. 3. 2020 do odvolání o přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička, tj. Mateřská škola Rozmarýnek Polička - Riegrova 7 Mateřská ...

Distribuce ochranných pomůcek lékařům v Poličce

TZ pondělí 23.3.2020 V neděli 22.3. a také dnes v pondělí 23.3. probíhá po celý den v prostorách MěÚ Polička distribuce ochranných pomůcek lékařům a zdravotnickým zařízením v Poličce a v obcích ORP Polička. Jedná se konkrétně o roušky, respirátory tzv. „dvojky“ a dezinfekční prostředky. Touto cestou opět děkujeme všem ...

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů: Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu. Nedotýkejte se ...

20. 3. 2020 - Vymezení doby nákupu potravin pro seniory a roznos důchodů

Od pátečního rána platí změna v pravidlech pro nakupování vyhlášených vládou. Pro osoby starší 65 let jsou prodejny potravin a drogerie vyhrazeny od 7 do 9 hodin. Omezení platí také na poště, každý den bude od 8 do 9 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let. Do lékáren se ...

Upozorňování emailem a SMS

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňujeme na možnost odběru krizových zpráv a upozornění městského rozhlasu formou SMS. Nově jsme zprovoznili upozorňování na krizové zprávy a hlášení městského rozhlasu také emailem. Emailové upozornění je rychlejší než SMS a obsahuje kompletní obsah zprávy/hlášení (bez příloh a obrázků). Pokud zvolíte emailové upozorňování, ...

Povinné nošení ochranných roušek !!!

Zákaz vycházení bez ochrany obličeje! Od dnešního dne od 18,00 hod. hejtman Pardubického kraje nařídil povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti. Obdobné rozhodnutí s platností od půlnoci dnešního dne vydala zároveň vláda ČR. Důsledně si proto zakrývejte ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. ...

Město Polička děkuje!

TZ ze dne 18. 3. 2020 Děkujeme za velkou pomoc místním dobrovolníkům – studentům gymnázia za roznos letáků po městě, občanům za šití a dodání roušek. Velký dík za pomoc patří i místním podnikatelům, patriotům! Hlásí se nám další dobrovolníci, víme o Vás. Všechny evidujeme a děkujeme. V případě potřeby ...

Město Polička nabízí pomoc seniorům a hendikepovaným

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků. K tomuto kroku přistoupilo vedení města v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v České republice. Pokud žijete osaměle a v důsledku svého stavu nebo nemoci potřebujete pomoci ...

Opatření proti koronaviru v Poličce – neděle 15.3.2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020 budou do odvolání v našem městě uzavřeny kulturní a sportovní zařízení, některé obchody a provozovny stravovacích zařízení. Uzavření obchodů se netýká zejména obchodů s potravinami, drogerií, lékáren, prodejen s výpočetní technikou atd. – přesné vymezení obsahuje usnesení ...

Opatření proti koronaviru v Poličce – sobota 14.3.2020

Dnes ráno 14.3. 2020 vydala vláda ČR usnesení k přijetí dalších omezujících opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (viz. příloha tohoto oznámení). Pro naše město znamenají tato opatření v praktické rovině kromě uzavření kulturních a sportovních zařízení nově také uzavření některých obchodů a provozoven stravovacích zařízení – přesné vymezení ...

Aktuální dokumenty vlády ČR ze dne 12. 3. 2020

Aktuální dokumenty pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ najdete v příloze.

Opatření proti koronaviru v Poličce - 13. 3. 2020

V souvislosti opatřeními přijatými vládou ČR v rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo v našem městě do odvolání k uzavření sportovních a kulturních zařízení. Jde zejména o zimní stadion, plavecký bazén, muzeum, Tylův dům a knihovnu. V souladu s přijatými opatřeními jsou zavřeny základní a střední školy. Školky zůstávají v provozu. ...

Nová omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

http://mzcr.cz/dokumenty/v%C2%A0souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-se-zakazuji-akce-s-ucasti-presahujici_18727_1.html

Sportovec města Poličky - zrušen

Setkání nejlepších sportovců města mělo proběhnout v sokolovně v pátek 3. dubna. Akce se ruší.

Kraj reaguje na nařízení vlády

Kraj reaguje na nařízení vlády a řeší distribuci ochranných pomůcek k praktickým lékařům či do nemocnic Bezpečnostní rada Pardubického kraje pod vedením hejtmana Martina Netolického v úterý odpoledne projednávala aktuální situaci týkající se výskytu nákazy koronaviru v České republice a další postup ve vazbě na mimořádná opatření vydaná dnes po ...

Město Polička – opatření koronavir

10. 3. 2020 - na základě mimořádných opatření vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě svolalo vedení města Poličky schůzku se zástupci sportovních a kulturních zařízení. Veškeré aktuální informace o pořádaných a zrušených akcích najdou občané města ...

Polička má nový požární automobil

Město Polička pořídilo nový požární dopravní automobil pro výjezdovou jednotku SDH Modřec. Vůz značky GAZ Vydra 4x4, ISF 2.8, který zhotovila firma ELTRANS LIBEREC s.r.o., je v hodnotě 1, 7 mil. Kč. Do vozového parku hasičů našeho regionu tak přibyl velmi důležitý automobil, jedná se o čtyřkolku, která může být ...

Pamatuj! na Gymnáziu v Poličce

V pátek 6. 3. 2020 se poličské gymnázium připojilo k celonárodní akci, jejímž cílem bylo připomenout největší hromadnou vraždu československých Židů v noci z 8. na 9. března 1944 v Osvětimi-Birkenau. Studenti připravili komponovaný program s názvem Pamatuj! Během hodiny prezentovali své studentské aktivity, četli z knihy Františka Tichého Transport ...

Omezení služeb MěÚ Polička dne 5. 3. 2020

Dne 5. 3. 2020 v dopoledních hodinách budou omezeny služby Městského úřadu Polička z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.

Informace koronavir - 2. 3. 2020

Vážení občané, jak jistě víte z médii, byly v ČR zaznamenány první případy onemocnění koronavirem. V Poličce zatím nebyl žádný případ registrován. Následující informace uvádíme z preventivně informativních důvodů. Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky- teplota nad 38°C, kašel, dušnost a byl/a jste v zasažených oblastech Itálie, Jižní ...

Schválen rozpočet pro rok 2020

Celkové příjmy a výdaje – 346,7 mil. Kč, z toho výdaje na investice 97,6 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 14,5 mil. Kč. S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 27. února zásadní dokument města, a to rozpočet ...

Koronavir - odkaz na důležité weby

Pro přehled a aktuální informace o koronaviru přinášíme odkaz na důležité weby: Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/ Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html Aktuální doporučení MZV ...

Masopustní veselí

V úterý 25. února přinesly děti z MŠ na Palackého nám. masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly tak tradičně své nápadité pohádkové masky, ale i program, který si se svými učitelkami připravily. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Velké stavební akce města startují v březnu

Mezi největší stavební akce města Poličky letošního roku patří oprava ocelového mostu v parku a také rekonstrukce ulic v historickém centru – ulice Pálená, Fortna a Štěpničná. Start těchto velkých staveb se očekává v měsíci březnu. Oprava komunikací v centru bude zahájena v ulici Pálená a bude realizována po etapách ...

Setkání se zahraničními studenty

V týdnu od 17. do 21. února hostilo poličské gymnázium zahraniční stážisty projektu EDISON z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka. Delegaci přijal a pozdravil i starosta města Jaroslav Martinů.

Nejlepší sportovce už známe!

Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 Svitavského regionu proběhl již tradičně v Tylově domě v Poličce. Večer všech úspěšných sportovců, který pořádá Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s., se konal v úterý 18. 2. 2020. Mezi vzácnými hosty, kteří předávali ocenění, byl i hvězdný hokejista Vladimír Martinec. Anketa o nejlepší ...

Ke kvalitě pitné vody v Poličce a okolí

Tímto článkem reagujeme na dotazy a stížnosti na kvalitu pitné vody, které se zejména na sociálních sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko kvalitu vody průběžně sleduje a ...

Úřední hodiny Finančního úřadu Svitavy na MěÚ v Poličce

Uřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce zaměstnanci finančního úřadu vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 10. března 2020 (úterý) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30 12. března 2020 (čtvrtek) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Město Polička zrealizovalo v roce 2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování nového vypouštěcího a bezpečnostního objektu, včetně výměny potrubí, které prochází hrází pod silnící a bylo v havarijním stavu. Hrozilo propadání vozovky. Kromě této hlavní opravy se podařilo téměř celý rybník odbahnit ...

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ...

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Výsledky ankety „Liboháj“

Od 22. července 2019 probíhala na internetových stránkách města Poličky jednoduchá anketa, která měla za cíl zmapovat názory občanů na současnost i budoucnost této významné rekreační části města. Po dobu jednoho měsíce tak měli návštěvníci Liboháje, ale nejen ti, možnost k vyjádření. Zpracované výsledky ankety v grafech přinášíme níže. Ze ...

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí trvá téměř 20 let a výměna dětí ZŠ Na Lukách se školou v Ebesi je stále velmi intenzivní a živá. Letos stráví týden ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy