Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Svitavští Tuři pomáhají

Členové basketbalového klubu DEKSTONE Tuři Svitavy přivezli pro město Polička 700 kusů respirátorů. Tento sponzorský dar převzal starosta města Jaroslav Martinů s místostarostou Pavlem Štefkou z rukou hráčů Šimona Puršla a Václava Bujnocha. Naše město tak patří mezi další ve svitavském regionu, kde basketbalisté pomohli a pomáhají. Stále potřebné ochranné ...

Aktuální velké stavby v Poličce

Pokračují velké stavební akce v Poličce - první etapa rekonstrukce ulic v historickém centru – část ulice Pálená (od Šaffovy po Tylovu). Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná včetně opravy kanalizace a výměny veřejného osvětlení je v hodnotě cca 15,5 mil. Kč a jde z rozpočtu města. Zhotovitelem díla je ...

Velká obnova Heydukovy ulice

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás informovat, že se našemu městu podařilo přesvědčit Pardubický kraj, aby pokračoval v opravě silnice z Kamence vedoucí do Poličky. Oprava tak naváže na obnovu silnice v obci Kamenec směrem na Poličku až k Tylovu domu. Původní záměr kraje byl, opravit pouze silnici v ...

Výměna svítidel veřejného osvětlení pokračuje

První etapa výměny svítidel veřejného osvětlení za podpory dotace z programu Efekt proběhla v našem městě vloni. Díky dotaci bylo vyměněno 337 svítidel v hodnotě 4,8 mil. Kč (2 mil. hrazeny z dotace) zejména okolo průjezdných úseků silnic I. a II. třídy a Palackého náměstí. Záměrem programu je náhrada stávajících ...

Otevření školek od 25. května 2020

Rada města Poličky v pondělí 11. května schválila obnovení provozu všech poličských mateřských škol, a to od 25. května 2020. 14 dní před otevřením proběhnou přípravy na provoz tak, aby vše odpovídalo předepsaným hygienickým opatřením. Všechny školky byly zásobeny ochrannými prostředky (dezinfekce, rukavice, roušky apod.), které poskytlo město Polička a ...

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí osvobození naší republiky a uctění památky padlých ve II. světové válce se uskutečnilo 8. května 2020. Letos v roce, kdy si připomínáme 75. výročí osvobození. Starosta města Poličky Jaroslav Martinů položil květiny na místech připomínajících válečné události a oběti – u Památníku obětem války ...

Vzpomínka na květen 1945

8. května si na Centrálním hřbitově v Poličce každý rok připomínáme osvobození naší vlasti a společně vzpomínáme na oběti 2. světové války. Letos ještě ozvláštněno tím, že oslavujeme 75. výročí této historické události. I v letošním roce uctí zástupci města Poličky v čele se starostou Jaroslavem Martinů památku obětí 2. ...

Dětská hřiště v novém

V dubnu proběhla oprava a také doplnění některých nových herních prvků na 6 poličských dětských hřištích. Na sídlišti Hegerova mohou děti například využít nový domeček s lavičkami a kreslící tabulí, nový kolotoč, řetízkovou dvouhopačku a šplhací sestavu. Na dětském hřišti v ulici J. Suka je čeká nová houpačka a balanční ...

Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce – informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen. Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané ...

Na poličském náměstí máme Rouškovníky

Ve středu odpoledne se na Palackého náměstí v Poličce objevily 2 Rouškovníky. Dva stromy si vybrala Oblastní charita Polička a její zaměstnanci sem pověsili roušky pro potřeby poličských obyvatel. Roušky poskytla OCHP a řada dobrovolníků. Děkujeme! Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zamyšlení, co dál...

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi malé zamyšlení nad současnou nelehkou situací způsobenou koronavirovou nákazou a hospodářským dopadem nejen na naše město. Současný rozsah koronavirové infekce překvapil celý svět. Je velice správné, že hlavní prioritou musí být ochrana zdraví a minimalizace ztrát na lidských životech. Přejme si, aby všechna odborná ...

Dokončení opravy chodníku podél silnice I/34

Plánované stavební práce v Poličce nebyly zastaveny ani během mimořádných opatření. V březnu a dubnu pokračuje po zimní přestávce rekonstrukce chodníku podél silnice I/34. Stavba probíhá od kruhového objezdu po pravé straně silnice kolem parku a navázala na již opravenou část. Stávající asfalt nahradila nová betonová zámková dlažba. Rekonstrukce chodníku ...

Důležité informace pro pacienty MUDr. Kadidlové

Praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová ukončí k 30. dubnu 2020 svoji činnost. Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře, ale ten bude moci zahájit svoji činnost až s určitým zpožděním. Proto je důležité, aby pacienti oslovili doktorku Kadidlovou a nechali si ...

Uzavření hlavního mostu v parku

Od úterý 14. dubna 2020 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřen hlavní most v poličském parku. Uzávěrka mostu se předpokládá do konce října tohoto roku. Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 7,5 mil. Kč. Ocelový nýtovaný most z roku 1901 vykazuje již delší dobu statické narušení a jeho oprava ...

Informace pro pacienty MUDr. Kadidlové -10.4.2020

V souvislosti se záměrem MUDr. Kadidlové ukončit k 30.4. tohoto roku svou činnost, bylo obratem ve čtvrtek 9.4. za součinnosti Města Poličky vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na ambulantní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Poličky. Přihlášky lze podat ve lhůtě do 27. května 2020 ...

Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V týdnu od 14. dubna začala očekávaná rekonstrukce ulic v centru města Poličky – Pálená, Fortna a Štěpničná. Opravy ulic jsou naplánovány ve 3 etapách, které předpokládáme v těchto termínech: první etapa – polovina dubna – polovina července – část ulice Pálená (od Šaffovy po Tylovu) druhá etapa – polovina ...

Nové změny v opatřeních po jednání vlády 6. dubna 2020

Individuálně sportovat bude možné bez roušek, vláda od čtvrtka umožní i provoz některých prodejen. Od úterý 7. dubna mohou občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a ...

Zákaz volného pohybu osob prodloužen do 11. dubna 2020

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna! Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vzala na vědomí vláda na svém jednání 30. března. I nadále tedy platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České ...

Ohlédnutí za počasím nejen roku 2019

Vážení a milí spoluobčané, v celém světě velice rychle roste neklid a znepokojení nad změnami počasí, kterého jsme svědky v posledních několika letech. Fatální a nebývalý rozsah požárů v Austrálii, Amazonii, Kalifornii a též i na Sibiři včetně mnoha dalších faktorů, jako např. vysychání řek jsou již tak silnými důkazy ...

Nová opatření vlády ze dne 26. 3. 2020 – otevření některých provozoven

Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví změnili některá stávající opatření v rámci trvajícího nouzového stavu. Od pátku 27. března budou moci být nově otevřeny provozovny poskytující služby zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání – blíže viz. příloha. Provozovatelé prodeje potravin jsou také ...

Výrazné omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji – aktuální upravené spoje!

Od soboty 28. března došlo k redukci veřejné autobusové i železniční dopravy Pardubického kraje. Víkendové autobusové spoje jsou zrušeny bez náhrady až do odvolání! Kraj se dohodl s přepravci a reaguje tak na fakt, že veřejná autobusová i železniční přeprava není v souvislosti s mimořádnými opatřeními téměř využívána. Informace zde. ...

Poličské gymnázium tiskne!

Části ochranných štítů, po kterých je v republice velká poptávka, na svých 3D tiskárnách vyrábí i naše gymnázium, zapojilo se tak do akce Tiskne celé Svitavsko! „S naší 3D tiskovou laboratoří (www.gympolicka.cz/laborator-3d-tisku) jsme se zapojili do akce "Tiskne celé Svitavsko" (http://tisknecelesvitavsko.cz/). Jedná se o komunitní projekt, který reaguje na aktuální ...

Informace veřejnosti - roušky

Vážení občané, velice vám děkujeme za kázeň a disciplínu, kterou v době nouzového stavu máte. Město Polička podle dodávek ochranných pomůcek provádí jejich distribuci přesně určeným lékařským zařízením, zdravotníkům a sociálním službám. Distribuce je organizována bezpečnostní radou města za pomoci hasičů, městské policie a při dalších aktivitách nám pomáhá Charita ...

Prodloužení omezujících opatření, změna otevírací doby obchodů pro seniory - 24.3.2020!

Vláda v pondělí 23.3.2020 prodloužila omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, do středy 1. dubna 2020. Apelujeme na povinné nošení roušek na veřejnosti! Upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března (v příloze) se nařizuje pobývat na veřejně ...

Pomoc pro seniory a hendikepované

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží, léků apod. Kontaktovat je možné linku Sociálního odboru MěÚ Polička denně od 8-12 h. tel. 734 152 221, 733 713 627

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička!

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička! Rada města Poličky na svém jednání dne 23. 3. 2020 rozhodla s platností od 25. 3. 2020 do odvolání o přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička, tj. Mateřská škola Rozmarýnek Polička - Riegrova 7 Mateřská ...

Distribuce ochranných pomůcek lékařům v Poličce

TZ pondělí 23.3.2020 V neděli 22.3. a také dnes v pondělí 23.3. probíhá po celý den v prostorách MěÚ Polička distribuce ochranných pomůcek lékařům a zdravotnickým zařízením v Poličce a v obcích ORP Polička. Jedná se konkrétně o roušky, respirátory tzv. „dvojky“ a dezinfekční prostředky. Touto cestou opět děkujeme všem ...

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů: Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu. Nedotýkejte se ...

20. 3. 2020 - Vymezení doby nákupu potravin pro seniory a roznos důchodů

Od pátečního rána platí změna v pravidlech pro nakupování vyhlášených vládou. Pro osoby starší 65 let jsou prodejny potravin a drogerie vyhrazeny od 7 do 9 hodin. Omezení platí také na poště, každý den bude od 8 do 9 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let. Do lékáren se ...

Upozorňování emailem a SMS

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňujeme na možnost odběru krizových zpráv a upozornění městského rozhlasu formou SMS. Nově jsme zprovoznili upozorňování na krizové zprávy a hlášení městského rozhlasu také emailem. Emailové upozornění je rychlejší než SMS a obsahuje kompletní obsah zprávy/hlášení (bez příloh a obrázků). Pokud zvolíte emailové upozorňování, ...

Povinné nošení ochranných roušek !!!

Zákaz vycházení bez ochrany obličeje! Od dnešního dne od 18,00 hod. hejtman Pardubického kraje nařídil povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti. Obdobné rozhodnutí s platností od půlnoci dnešního dne vydala zároveň vláda ČR. Důsledně si proto zakrývejte ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. ...

Město Polička děkuje!

TZ ze dne 18. 3. 2020 Děkujeme za velkou pomoc místním dobrovolníkům – studentům gymnázia za roznos letáků po městě, občanům za šití a dodání roušek. Velký dík za pomoc patří i místním podnikatelům, patriotům! Hlásí se nám další dobrovolníci, víme o Vás. Všechny evidujeme a děkujeme. V případě potřeby ...

Město Polička nabízí pomoc seniorům a hendikepovaným

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků. K tomuto kroku přistoupilo vedení města v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v České republice. Pokud žijete osaměle a v důsledku svého stavu nebo nemoci potřebujete pomoci ...

Opatření proti koronaviru v Poličce – neděle 15.3.2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020 budou do odvolání v našem městě uzavřeny kulturní a sportovní zařízení, některé obchody a provozovny stravovacích zařízení. Uzavření obchodů se netýká zejména obchodů s potravinami, drogerií, lékáren, prodejen s výpočetní technikou atd. – přesné vymezení obsahuje usnesení ...

Opatření proti koronaviru v Poličce – sobota 14.3.2020

Dnes ráno 14.3. 2020 vydala vláda ČR usnesení k přijetí dalších omezujících opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (viz. příloha tohoto oznámení). Pro naše město znamenají tato opatření v praktické rovině kromě uzavření kulturních a sportovních zařízení nově také uzavření některých obchodů a provozoven stravovacích zařízení – přesné vymezení ...

Aktuální dokumenty vlády ČR ze dne 12. 3. 2020

Aktuální dokumenty pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ najdete v příloze.

Opatření proti koronaviru v Poličce - 13. 3. 2020

V souvislosti opatřeními přijatými vládou ČR v rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo v našem městě do odvolání k uzavření sportovních a kulturních zařízení. Jde zejména o zimní stadion, plavecký bazén, muzeum, Tylův dům a knihovnu. V souladu s přijatými opatřeními jsou zavřeny základní a střední školy. Školky zůstávají v provozu. ...

Nová omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

http://mzcr.cz/dokumenty/v%C2%A0souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-se-zakazuji-akce-s-ucasti-presahujici_18727_1.html

Sportovec města Poličky - zrušen

Setkání nejlepších sportovců města mělo proběhnout v sokolovně v pátek 3. dubna. Akce se ruší.

Kraj reaguje na nařízení vlády

Kraj reaguje na nařízení vlády a řeší distribuci ochranných pomůcek k praktickým lékařům či do nemocnic Bezpečnostní rada Pardubického kraje pod vedením hejtmana Martina Netolického v úterý odpoledne projednávala aktuální situaci týkající se výskytu nákazy koronaviru v České republice a další postup ve vazbě na mimořádná opatření vydaná dnes po ...

Město Polička – opatření koronavir

10. 3. 2020 - na základě mimořádných opatření vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě svolalo vedení města Poličky schůzku se zástupci sportovních a kulturních zařízení. Veškeré aktuální informace o pořádaných a zrušených akcích najdou občané města ...

Polička má nový požární automobil

Město Polička pořídilo nový požární dopravní automobil pro výjezdovou jednotku SDH Modřec. Vůz značky GAZ Vydra 4x4, ISF 2.8, který zhotovila firma ELTRANS LIBEREC s.r.o., je v hodnotě 1, 7 mil. Kč. Do vozového parku hasičů našeho regionu tak přibyl velmi důležitý automobil, jedná se o čtyřkolku, která může být ...

Pamatuj! na Gymnáziu v Poličce

V pátek 6. 3. 2020 se poličské gymnázium připojilo k celonárodní akci, jejímž cílem bylo připomenout největší hromadnou vraždu československých Židů v noci z 8. na 9. března 1944 v Osvětimi-Birkenau. Studenti připravili komponovaný program s názvem Pamatuj! Během hodiny prezentovali své studentské aktivity, četli z knihy Františka Tichého Transport ...

Omezení služeb MěÚ Polička dne 5. 3. 2020

Dne 5. 3. 2020 v dopoledních hodinách budou omezeny služby Městského úřadu Polička z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.

Informace koronavir - 2. 3. 2020

Vážení občané, jak jistě víte z médii, byly v ČR zaznamenány první případy onemocnění koronavirem. V Poličce zatím nebyl žádný případ registrován. Následující informace uvádíme z preventivně informativních důvodů. Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky- teplota nad 38°C, kašel, dušnost a byl/a jste v zasažených oblastech Itálie, Jižní ...

Schválen rozpočet pro rok 2020

Celkové příjmy a výdaje – 346,7 mil. Kč, z toho výdaje na investice 97,6 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 14,5 mil. Kč. S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 27. února zásadní dokument města, a to rozpočet ...

Koronavir - odkaz na důležité weby

Pro přehled a aktuální informace o koronaviru přinášíme odkaz na důležité weby: Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/ Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html Aktuální doporučení MZV ...

Masopustní veselí

V úterý 25. února přinesly děti z MŠ na Palackého nám. masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly tak tradičně své nápadité pohádkové masky, ale i program, který si se svými učitelkami připravily. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Velké stavební akce města startují v březnu

Mezi největší stavební akce města Poličky letošního roku patří oprava ocelového mostu v parku a také rekonstrukce ulic v historickém centru – ulice Pálená, Fortna a Štěpničná. Start těchto velkých staveb se očekává v měsíci březnu. Oprava komunikací v centru bude zahájena v ulici Pálená a bude realizována po etapách ...

Setkání se zahraničními studenty

V týdnu od 17. do 21. února hostilo poličské gymnázium zahraniční stážisty projektu EDISON z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka. Delegaci přijal a pozdravil i starosta města Jaroslav Martinů.

Nejlepší sportovce už známe!

Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 Svitavského regionu proběhl již tradičně v Tylově domě v Poličce. Večer všech úspěšných sportovců, který pořádá Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s., se konal v úterý 18. 2. 2020. Mezi vzácnými hosty, kteří předávali ocenění, byl i hvězdný hokejista Vladimír Martinec. Anketa o nejlepší ...

Ke kvalitě pitné vody v Poličce a okolí

Tímto článkem reagujeme na dotazy a stížnosti na kvalitu pitné vody, které se zejména na sociálních sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko kvalitu vody průběžně sleduje a ...

Úřední hodiny Finančního úřadu Svitavy na MěÚ v Poličce

Uřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce zaměstnanci finančního úřadu vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 10. března 2020 (úterý) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30 12. března 2020 (čtvrtek) 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Město Polička zrealizovalo v roce 2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování nového vypouštěcího a bezpečnostního objektu, včetně výměny potrubí, které prochází hrází pod silnící a bylo v havarijním stavu. Hrozilo propadání vozovky. Kromě této hlavní opravy se podařilo téměř celý rybník odbahnit ...

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ...

Závěrečná zpráva v souvislosti s kvalitou pitné vody – 24.1.2020

Ve středu 15.1.2020 proběhlo na Městském úřadu Polička, za účasti provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, dotčených obcí a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (zpracovatele závěrečné zprávy), jednání ohledně vyhodnocení výsledků hydrogeologických prací, monitoringu ...

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Tradiční setkání s podnikateli

Každoroční setkání vedení města s podnikateli se uskutečnilo ve čtvrtek 16. ledna 2020. Setkání proběhlo tradičně v příjemné a přátelské atmosféře. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval v úvodním přivítání za spolupráci, aktivitu a odvahu podnikat. Místní podnikatelé dávají práci našim občanům a velmi si toho vážíme. „Naši podnikatelé mají velkou ...

Blahopřání stoletým jubilantkám

Starosta města Jaroslav Martinů poblahopřál k životnímu jubileu nejstarší občance města Poličky paní Marii Křížové. Paní Křížová oslavila 15. ledna 2020 101 let! Její vitalita si zaslouží velký obdiv. Vedení města Poličky zaslalo blahopřání i paní Marii Žertové, která oslavila 102 let 12. ledna 2020. Paní Žertová již není občankou ...

První občánek města Poličky 2020

Izabela Sochová je prvním občánkem našeho města v roce 2020. Je zároveň prvním miminkem tohoto roku narozeným ve svitavském okrese a třetím miminkem Pardubického kraje. Izabelka se narodila 1. ledna ve 4.15 hodin ve svitavské porodnici, vážila 3,10 kg a měřila 49 cm. Rodiče a pyšného brášku Marka přivítal starosta ...

Parkoviště sídliště Hegerova

V první polovině letošního roku dojde k plánovanému rozšíření kapacity parkovacích míst na sídlišti Hegerova. Parkoviště bude provedeno jako kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky. Vznikne zde 48 nových parkovacích míst. Náklady jsou ve výši 3,63 mil. Kč. „Naše město v posledních letech velice ...

Tříkrálová sbírka v Poličce překročila rekordního čtvrt miliónu korun

Letošní Tříkrálová sbírka v Poličce přinesla rekordní částku, která překročila čtvrt miliónu korun. Koledníci vybrali celkem 280 137 korun! Tříkrálová sbírka v Poličce má každoročně narůstající charakter - v roce 2019 vybrali koledníci 247 607,- Kč, v roce 2018 to bylo 234 680,- Kč. Letošní sbírka proběhla v sobotu 11. ...

Veliké poděkování

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, považuji ze své pozice za správné informovat Vás o velmi nemilé události, ale zároveň ocenit a velice poděkovat za následnou mimořádnou a nevšední pomoc leznických hasičů. Ve čtvrtek 9. ledna v pozdních večerních hodinách došlo k rozsáhlému požáru rodinného domku včetně hospodářské přístavby v Lezníku. Po ...

Výtah pro klienty městského úřadu

Začátkem ledna 2020 byl v budově městského úřadu na náměstí instalován a zprovozněn nový výtah. Městský úřad tak konečně splňuje základní standardy bezbariérového přístupu pro občany a návštěvníky. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou další prostředky na celkové zkulturnění a zlepšení podmínek v prostorách určených veřejnosti na MěÚ. Ing. ...

Velký požár v Lezníku

Ve večerních hodinách ve čtvrtek 9. 1. 2020 došlo k velkému požáru objektů rodinného domu v Lezníku. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo obytnou část domu z větší části zachránit. „Ještě večer jsem přijel na místo požáru. Velký dík patří hasičům za jejich rychlý a efektivní zásah. Rada města Poličky ...

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z Vás při příležitosti zahájení nového roku poděkovat za váš osobní přínos v roce předešlém. Rok 2019 můžeme z pozice našeho města považovat za dobrý a úspěšný. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v celém světě ...

Lávka v parku umístěna

V úterý 17. prosince byla v parku za pomoci těžké techniky umístěna nová lávka přes Bílý potok. Lávka, která svým vzhledem kopíruje velký most, je v hodnotě 2 mil. Kč. K tomu, aby mohla být lávka využívána, chybí pouze dokončení dřevěné podlahy. Do Štědrého dne by měl být nový malý ...

Chodník u gymnázia nově

V listopadu a prosinci probíhá rekonstrukce části chodníku podél silnice I/34 na ul. ČSLA a nábřeží Svobody vedle parku na pravé straně od kruhového objezdu po semafor. Stavební práce zahrnují i dva nové ostrůvky na přechodech pro chodce ke gymnáziu a k penzionu včetně výměny zábradlí na chodníku. Stávající asfalt ...

Technické služby města ekologicky

Novou multikáru pořídily na konci roku Technické služby města Poličky. Nejedná se o obyčejný model, ale o vozidlo poháněné elektrickou energií, které je tak maximálně šetrné k životnímu prostředí. „Při obnově vozového parku firmy T.E.S. jsme se rozhodli jít touto cestou, která je šetrnější jak z hlediska provozních nákladů, tak ...

Uctění památky Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

Symbolicky v roce, kdy si připomínáme 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, přijalo vedení města Poličky po několika letech pozvání na významný hudební festival Martinů Festtage 2019 v Basileji. Tento hudební festival, který je spojen s naším nejslavnějším rodákem, letos oslavil už 25. výročí. Uměleckým ředitelem festivalu je Robert Kolinsky. Při ...

Výsledky ankety „Liboháj“

Od 22. července 2019 probíhala na internetových stránkách města Poličky jednoduchá anketa, která měla za cíl zmapovat názory občanů na současnost i budoucnost této významné rekreační části města. Po dobu jednoho měsíce tak měli návštěvníci Liboháje, ale nejen ti, možnost k vyjádření. Zpracované výsledky ankety v grafech přinášíme níže. Ze ...

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí trvá téměř 20 let a výměna dětí ZŠ Na Lukách se školou v Ebesi je stále velmi intenzivní a živá. Letos stráví týden ...

Slavnostní křest v rodišti skladatele

Violoncellista Petr Nouzovský si pro křest svého nového CD s nahrávkami Martinů violoncellových sonát z let 1939-1952 vybral Poličku, jako rodiště slavného skladatele. Slavnostní křest proběhl v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů v úterý 11. června. Petr Nouzovský si zároveň vybral kmotry pro své CD, stali se jimi prof. Jiří ...

Originální visutá zahrada vzniká v Poličce

V ulici Šaffova na stěně městské knihovny probíhají práce na originální visuté zahradě. Vysázeno zde je až 1300 květin, včetně bylinek, celkem asi 31 rostlinných druhů. Některé druhy brzy pokvetou. Visutou zahradu tohoto typu můžete najít pouze v pár velkých městech republiky, v exteriéru jsme dokonce jedni z prvních v ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy