Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14. 9. 2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle žádosti.

Poskytnutí informací Navitel s.r.o.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, (dále jen „správní orgán“) jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 06. 05. 2020 prostřednictvím e-podatelny města ...

Výroční zpráva za rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177 1) V roce 2017 bylo podáno 7 písemných žádostí o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádosti byly směřovány na tyto odbory MěÚ Polička a týkaly se: úsek tajemníka investiční akce ...

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 15.1.2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Směrnice Rady města Poličky k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 1 Účel směrnice Tato směrnice stanoví jednotný postup při aplikaci z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ) v podmínkách města Poličky. Je závazná pro všechny zaměstnance města Poličky zařazené do městského úřadu. Článek 2 Zveřejňované informace 1. Město Polička zveřejňuje jako povinný subjekt informace ...

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.6.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.2.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019 dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.1.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 21. 5. 2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 2.5.2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 13.2.2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 29. 11. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 24. 10. 2017 byla na MěÚ Polička,Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vedeného správního řízení.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 16. 8. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci škodlivých ptáků

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 17. 7. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 07. 07. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost společnosti REMA AOS, a.s o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. 5. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 10. 3. 2017 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.11.2016 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 18. 1. 2017 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 047/2016 a č. 136/2016 - příjemce Ivan Šrek, na vytvoření ekologických pisoárů ve výši 10.000 Kč a 4.000 Kč; účelové dotace č. 085/2016 - příjemce M.A. ...

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 5. 1. 2017 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017 dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ve spojení s § 17 tohoto ...

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14. 12. 2016 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 20. 6. 2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 23. 6. 2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.5.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 17.4.2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byla zaslána odpověď.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.4.2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7.4.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o doplňující informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14.4.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala spisové služby.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 23.3.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Výroční zpráva za rok 2015

dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177 1) V roce 2015 bylo podáno 7 písemných žádostí o podání informace dle z. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. ...

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 3. 12. 2015 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 136/2015 - příjemce Alena Červová, na posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže ve výši 10 000 Kč a účelové dotace č. 137/2015 - příjemce ...

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999sb.

žádost ze dne 28.5.2015 včetně odpovědí viz přílohy.

Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Mgr. Hejzlarová, reaguji na Vaši žádost ze dne 6. 5. 2015 a podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji Vámi požadované informace: Město Polička v rámci svého rozpočtu na rok 2015 má vyčleněnou finanční částku na pomoc osobám hrozícím sociálním ...

Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Ing. Navrátile, reaguji na Vaši žádost ze dne 22. 4. 2015 a podle z.č. 106/1999 Sb., o svobném přistupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji Vámi požadované informace: Městský úřad Polička obdržel státní příspěvek na výkon pěstounské péče v roce 2013 ve výši: 640 000,- Kč. ...

Výroční zpráva za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177 1) V roce 2014 bylo podáno 5 písemných žádostí o podání informace dle z. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vážený pane magistře, na základě Vaší žádosti ze dne 26. ledna 2015 Vám zasílám požadované údaje o počtu našich pracovníků (bez městské policie). rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 77 ...

Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. ve věci postupu při porušování zák.č.201/2012 Sb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vaše žádost čj.: Ze dne: 25. 9. 2014 Luboš Kopecký Rohozná 418 569 72 Naše Sp.zn: MP/18859/2014 Naše čj.: MP/18859/2014 Vyřizuje: Jiří Coufal Telefon: 461723851 Datum: 9. 10. 2014 Žádost o poskytnutí informací Vážený pane, na základě Vaší žádosti o ...

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Poskytnutí informace dle zákona 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážená paní Kopecká, Město Polička obdrželo dne 22. 9. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte sdělení: Jaké má Město Polička roční ...

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci odpadového hospodářství

MĚSTO POLIČKA Šárka Valentová Zámrsk 25 565 43 Zámrsk Vaše č. j./ze dne Naše č. j. Vyřizuje V Poličce dne MP/04517/2014 Coufal 20. 3. 2014 Žádost o informace dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážená paní k Vaší žádosti o informace ve věci odpadového hospodářství ...

Výroční zpráva za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 a) V roce 2013 bylo podáno 7 písemných žádostí o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

Odpověď na žádost o poskytnutí informaci

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 7. 2013, ohledně subjektů zajišťujících v Poličce svoz odpadů, údržbu komunikací a veřejné zeleně a dat vypršení platnosti příslušných smluv zde.

Výroční zpráva za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 a) V roce 2012 nebyla podána žádná písemná žádost o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

Výroční zpráva za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění   Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, 571 01 Polička IČO 00277177 a) V roce 2011 bylo podáno 5 písemných žádostí o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o ...

Ceník za informace poskytované MěÚ v Poličce

Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm.f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím , v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o ...

Výroční zpráva za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt :   Město Polička, Palackého nám. 160, Polička                                    IČO 00277177     a)  V roce 2010 byly podány 2 písemné žádosti o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2009 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění    Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička                               IČO   00277177      a) V roce 2009 byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. ...

Výroční zpráva za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 a) V roce 2008 byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

Výroční zpráva za rok 2007 dle § 18 z.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 a) V roce 2007 byly podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ...

Výroční zpráva za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177 a) V roce 2006 byly podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ...

Výroční zpráva za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, PoličkaIČO 00277177 V roce 2005 byly podány 3 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dvě z nich byly adresovány odboru územního ...

Výroční zpráva za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA dle § 18 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v plat. znění za rok 2004 Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám.160, Polička, IČO 00277177 V roce 2004 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace. Kontrolním orgánem nebyly zjištěny nedostatky při dodržování citovaného zákona a tedy nebyly ...

Výroční zpráva za rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 V roce 2003 byla podána jedna písemná žádost o podání informace. Byla směřována na odbor územního rozvoje a životního prostředí ...

Výroční zpráva za rok 2001

dle § 18 z.č. 106/99 Sb. Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, PoličkaIČO 00277177 V roce 2001 byla podána pouze 1 písemná žádost o poskytnutí informace. Byla adresována na majetkoprávní odbor a týkala se obecně celkové výměry a ceny pozemků v katastrálním území Polička prodaných Městem Polička ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace dle zák.č.106/1999 Sb.