Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Krizové řízení

Bezpečnostní rada města

Předseda Jaroslav Martinů - starosta
Tajemník Ing. Vladimír Bartoš - oddělení krizového řízení
Členové Pavel Štefka - místostarosta
  Mgr. Jan Teplý - tajemník MěÚ
  plk. Mgr. Libor Bauer - pověřený vedoucí Územního odboru Policie ČR Svitavy
  npor. Bc. Miroslav Kubík - velitel stanice HZS Polička
  Bc. Lukáš Schauer - velitel výjezdové jednotky SDH JPO II Polička

 

 Hladinoměry Polička (zobrazení hladinoměrů v Poličce a jejich aktuální stavy) 

Žádosti o ošetřovné OSVČ

Žádosti o ošetřovné OSVČ Podle „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“ žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na interaktivním formuláři, který je zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy č. 1 (Údaje o dětech, osobách žijících s žadatelem ve ...

Bezpečnostní rada města

Starosta města na základě Statutu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička, čl. 1, odst. 2, jmenoval nové členy bezpečnostní rady. Po další volební období bude rada pracovat v následujícím složení: Jaroslav Martinů (starosta) předseda BR Ing. Vladimír Bartoš (krizové řízení MěÚ) tajemník BR Mgr. Jan Teplý (tajemník MěÚ) člen ...

Zóna havarijního plánování - Poličské strojírny a.s.

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování „D“

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

PARDUBICKÝ KRAJ Michal Rabas hejtman VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU Čl.1 Hejtman Pardubického kraje dle čl. 3 nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlašuje na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku ...

Ohlašovna požáru

Od 1. dubna 2007 zřizuje město Polička ohlašovnu požáru ve vrátnici firmy Ponas s.r.o. v ulici Starohradská č.p. 47. Zde mohou občané nahlásit požár, nebo jinou mimořádnou událost, pokud nemají možnost toto učinit telefonicky na číslo 150. Ohlašovna slouží také k vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany v mimořádných případech. ...

Jednací řád Bezpečnostní rady města

Jednací řád Bezpečnostní rady města Poličky Článek 1 Úvodní ustanovení Bezpečnostní rada města Poličky (dále jen „BRM“) byla jmenována starostou města Poličky ke dni 9. 11. 2006. Jednací řád BRM (dále jen „jednací řád“) se vydává podle článku č. 1 Statutu BRM. Jednací řád je v nitřním předpisem BRM, který ...

Popis činností krizového štábu města

POPIS ČINNOSTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA POLIČKY VEDENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU Vedoucí KŠ – starosta města, Jaroslav Martinů Zástupce vedoucího KŠ – místostarostka města, JUDr. Marie Tomanová Ph.D. Tajemník KŠ - tajemník BRM Ing. Vladimír Bartoš Vedoucí KŠ - svolává zasedání Krizového štábu a řídí jeho činnost, - stanovuje dobu a místo ...

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička Článek I. Úvodní ustanovení Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Polička (dále jen „bezpečnostní rada“) byla zřízena starostou obce Jaroslavem Martinů jako koordinační orgán, v souladu s ustanovením zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § ...

Statut krizového štábu

MĚSTO POLIČKA STAROSTA MĚSTA POLIČKY Jaroslav Martinů V souladu s ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů, k řešení krizových situací v návaznosti na ustanovení § 12, § 13, § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., ...

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Praha 2001 Úvod Metodická pomůcka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem č. 239/2000 ...

Havarijní plán

Havarijní plán Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Polička je dokument, který napomáhá příslušným orgánům řešit úkoly spojené s haváriemi všeho druhu na správním území uvedené obce. Jeho součástí jsou, mimo jiné, typové karty možných havárií na územé ORP. Oprávněné osoby naleznou celý dokument zde.

Krizový plán

Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, kterým obecní úřad určené obce (orgán krizového řízení) plánuje ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na správním území. Zpracování, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zabezpečuje obecní úřad určené obce Polička ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Krizové řízení