Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Formuláře - Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Názevtypvelikost
_Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb.application/msword 28 kB
_Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. havárieapplication/msword 28 kB
_Žádost - kácení dřevin PRO EDITACIapplication/msword 32 kB
_Žádost - kácení dřevin PRO TISKapplication/pdf 69 kB
_Žádost - souhlas k odnětí půdy ze ZPFapplication/msword 34 kB
Lesní hospodářská evidenceapplication/pdf 120 kB
Mysl 1application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 72 kB
Mysl 2application/pdf 1.2 MB
Mysl 3application/pdf 775 kB
Mysl 4application/pdf 1.8 MB
Mysl 5application/pdf 1.3 MB
Mysl 6application/pdf 1.3 MB
Mysl 7application/pdf 2.9 MB
Mysl 8application/msword 85 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (pdf)application/pdf 347 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (word)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 19 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (pdf)application/pdf 355 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (word)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 19 kB
Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtuapplication/pdf 144 kB
Pasport údaje o územíapplication/msword 40 kB
Podnět k pořízení regulačního plánuapplication/msword 46 kB
Příloha č. 1 - Povolení k nakládání s PCHV nebo PZVapplication/pdf 447 kB
Příloha č. 10 - Povolení k vypouštění nebezpečnýchapplication/pdf 395 kB
Příloha č. 11 - Udělení souhlasu (§ 17 VZ)application/pdf 187 kB
Příloha č. 12 - Závazné stanovisko VÚapplication/pdf 316 kB
Příloha č. 13 - Vyjádření (§ 18 VZ)application/pdf 297 kB
Příloha č. 14 - Kolaudační souhlas k užívání VDapplication/pdf 424 kB
Příloha č. 15 - Udržovací práce, obnova VD, vodohoapplication/pdf 279 kB
Příloha č. 16 - Povolení k odběru PZV a STUDNYapplication/pdf 289 kB
Příloha č. 17 - Vypouštění OV do PCHV a DČOVapplication/pdf 304 kB
Příloha č. 18 - Vypouštění OV do PZV a DČOVapplication/pdf 309 kB
Příloha č. 19 - Ohlášení VD do 50 EO (§ 15a VZ)application/pdf 311 kB
Příloha č. 2 - Povolení k odběru PZVapplication/pdf 339 kB
Příloha č. 20 - Návrh stanovení OP vodního zdrojeapplication/pdf 384 kB
Příloha č. 21 - Návrh stanovení OP vodního dílaapplication/pdf 403 kB
Příloha č. 22 - Vypouštění důlních vodapplication/pdf 373 kB
Příloha č. 23 - Závadné látky a udělení vyjímkyapplication/pdf 470 kB
Příloha č. 24 - Vyjímka z dosahování cílů ochrany application/pdf 238 kB
Příloha č. 25 - Schválení manipulačního řádu VDapplication/pdf 270 kB
Příloha č. 3 - Povoloní k vypouštění OV do PCHVapplication/pdf 304 kB
Příloha č. 4 - Povolení k vypouštění VO do PZVapplication/pdf 331 kB
Příloha č. 5 - Povolení k vypouštění OV do PCHVapplication/pdf 307 kB
Příloha č. 6 - Povolení k vypouštění OV do PZVapplication/pdf 298 kB
Příloha č. 7 - Povolení k některým činnostemapplication/pdf 311 kB
Příloha č. 8 - Stavební povolení k vodním dílůmapplication/pdf 386 kB
Příloha č. 9 - Stavební povolení k DČOV a STUDNIapplication/pdf 384 kB
vyrozumění těžby orgánu SSLapplication/msword 36 kB
Žádost - souhlas (§ 17 odst. 1, písm. i) VZ) průzkapplication/pdf 223 kB
Žádost o licenci pro výkon funkce OLHapplication/msword 31 kB
Žádost o odnětí do 1 ha nebo omezení z PUPFLapplication/msword 31 kB
žádost o povolení těžby v porostech mladší 80 let application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 20 kB
Žádost o prohlášení pozemku za PUPFLapplication/msword 30 kB
Žádost o rybářský lístekapplication/pdf 865 kB
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpadyapplication/vnd.ms-excel 28 kB
Žádost o souhlas k upuštění od tříděníapplication/vnd.ms-excel 29 kB
Žádost o souhlas při dotčení lesního pozemku nebo ochranného pásma lesaapplication/msword 30 kB
Žádost o souhlas s dělením lesních pozemkůapplication/msword 29 kB
Žádost o úhradu kastrace toulavé kočky nalezené v Poličceapplication/pdf 32 kB
Žádost o územně plánovací informaciapplication/msword 61 kB
Žádost o vydání regulačního plánuapplication/msword 86 kB
Žádost o vydání souhrnného vyjádření OÚPRaŽP (pdf)application/pdf 163 kB
Žádost o vydání souhrnného vyjádření OÚPRaŽP (word)application/msword 30 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (pdf)application/pdf 376 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (word)application/msword 38 kB