Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kontakty

Město Polička
Palackého nám. 160
Polička, 572 01
telefon: 461 723 888
fax: 461 725 926

IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Datová schránka: w87brph
Profil zadavatele: zde

Elektronická podatelna - výlučně pro elektronické úřední podání:
- epodatelna(zavinac)policka.org
- urad(zavinac)policka.org)
(akceptované přílohy: PDF,DOC,XLS,TXT,RTF - pouze pro "oficiální komunikaci" - reklamní a propagační materiály jsou separovány!)
Maximální akceptovaná velikost e-mailu je 4MB!

Pro běžnou a neúřední emailovou korespondenci mimo spisovou službu používejte info(zavinac)policka.org. Zprávy zaslané na tuto adresu nebudou zpracovávány jako podání a odesílatel nebude informován o přijetí, zpráva nedostane identifikační značku atd. Přesto bude vyřízena a předána příslušné osobě, pokud toto bude ze zprávy zřejmé, avšak pouze jako běžná zpráva elektronické pošty.

Veškerá emailová korespondence, která obsahuje virus, či odesílatel je uveden na blacklistech (SORBS,Spamhaus ZEN,SPAMCOP) je zamítnuta již na straně serveru a příjemnci není doručena.

Upozornění: Je-li podání vůči správnímu orgánu učiněno pouze emailem, který není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, trpí takové podání vadou, kterou je nutné odstranit, aby bylo možné se podáním dále zabývat. Formu a náležitosti podání, coby úkonu směřujícímu vůči správnímu orgánu, taxativně stanoví § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že podání učiněné v elektronické podobě, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Způsob podání učiněné emailem SŘ také připouští, avšak pouze za podmínky, že takové podání je do pěti dnů od jeho doručení potvrzeno písemně, ústně do protokolu, nebo, jak již bylo zmíněno výše, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Další povinně zveřejňované informace nalezneze zde.