Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kontakty na Odbor správy majetku

Jménofunkce
Ing. Škrabalová Sonja Vedoucí odboru
Bednářová Martina referentka (úsek dispozice s majetkem)
pronájmy pozemků a nebytových prostor, zřizování věcných práv k nemovitostem
Findejsová Romana, Dis. Bytová správa, investice
Špačková Marcela referentka (úsek dispozice s majetkem)
prodeje pozemků a ostatní majetkoprávní záležitosti
Trávníčková Jana referentka (úsek správy majetku)
správa majetku, bytové záležitosti