Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kontakty na Odbor vnitřních věcí

Jménofunkce
JUDr. Vašková Dagmar Vedoucí odboru vnitřních věcí
Havranová Božena kultura
Hegmonová Věra evidence obyvatel, OP
Neumannová Lenka ohlašovna, OP
Bc. Novotná Tereza ZPF, školství
zemědělský půdní fond,školství
Švecová Edita matrikářka
Ing. Trnková Miroslava cest. doklady, OP a evidence obyvatel
Ing. Vomočilová Květa školství - samospráva
školství - samospráva výkon samostatné působnosti na úseku školství dle usnesení orgánů obce pro školy a školská zařízení zřízená městem sestavování rozpočtu na úseku školství a jeho předkládání orgánům obce, stanovení závazných ukazatelů rozpočtu vůči zřízeným organizacím a kontrola jejich dodržování kontrola účetních závěrek, kontrola čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu, kontrola rozborů hospodaření vedení osobních spisů statutárních orgánů škol a školských zařízení, návrhy do rady města na jmenování a odvolání ředitelů a změn jejich platového zařazení agenda neinvestičních výdajů na žáky v základních školách a děti v mateřských školách správa služebních bytů ve školách ( smlouvy, nájmy, vyučtování opravy) evidence majetku na úseku školství dispozice s movitým a nemovitým majetkem škol a školských zařízení dle usnesení rady a zastupitelstva agenda výboru pro výchovu a vzdělávání
Zahradníček Michal matrikář