Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kontakty na Tajemník

Jménofunkce
Mgr. Teplý Jan Tajemník
tajemník MěÚ
Ing. Bartoš Vladimír krizové řízení
Krizové řízení, osadní výbory
Hofmanová Lucie sekretariát
Klimešová Eva podatelna
Králíčková Anežka přestupky
referent
Nečas Miroslav informatik
správce informačních systémů
Němcová Magdalena sekretariát
Nespěšná Vlasta účetní
Nunvářová Zuzana podatelna
referent podatelny
Pajkrová Jana vnitřní správa
Ing. Šauerová Naděžda zahraniční spolupráce, tisková mluvčí
Mgr. Škeřík Zdeněk správce IT
Správce informačních systémů
Votruba Ondřej vedoucí OIT
Správce informačních systémů