Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kontakty na Vedení města

Jménofunkce
Štefka Pavel Místostarosta
Martinů Jaroslav Starosta
Starosta stojí v čele MěÚ a plní úkoly zejména podle § 103 zákona o obcích. Za výkon své funkce odpovědný zastupitelstvu města. Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka MěÚ, který mu odpovídá za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti. Starosta zastupuje město navenek a vykonává práva a povinnosti ve vztahu k radě města, zastupitelstvu města a státním orgánům v souladu se zákonem o obcích a zvláštními předpisy. Starosta řídí městskou policii.